utsläpp

 • Utsläpp från arbetsmaskiner måste minskas

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att analysera förutsättningarna för att utveckla registerföringen av arbetsmaskiner. Syftet är att skapa bättre möjligheter att bland annat kontrollera arbetsmaskiners utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar. Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Arbetsmaskiner, till exempel traktorer, grävskopor och truckar, står för ungefär sex procent av Sveriges klimatpåverkan och utsläppen har ökat sedan 1990. / Regeringen
  Läs mer
 • Nya utsläppssiffror från Sveriges markanvändning

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Ny statistik visar att Sveriges skog och mark fortsätter att motverka ökande växthusgaser i atmosfären. Statistiken för år 2019 visar att skogen och marken tog upp 35,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • EU:s klimatlag: Ledamöterna vill minska utsläppen med 60 % till 2030

  Etiketter: Klimat & Miljö, Politik & Ekonomi
  Alla EU-länder måste vara klimatneutrala till 2050. Parlamentet har röstat om EU:s klimatlag och kräver ambitiösa utsläppsminskningar för 2030 och 2040. / Europaparlamentet
  Läs mer
 • Gunnar Wetterberg: "Bygg grönt med trähus och begagnad betong"

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Att lägga om byggandet är en av världens viktigaste miljöuppgifter. Skogen binder koldioxid medan den växer, men bindningstiden förlängs när virket blir byggmaterial och byggs in i hus. I sin bok Ingenjörernas konst hänvisar Sture Samuelsson till beräkningar att varje kubikmeter som ersätter stål och betong sparar drygt ett ton utsläpp – och genom att nästan lika mycket lagras i träet blir effekten den dubbla. Det skriver Gunnar Wetterberg i en krönika. / Expressen
  Läs mer
 • Utsläppen av växthusgaser

  Etiketter: Klimat & Miljö
  De svenska utsläppen av växthusgaser som rapporteras till FN och EU har minskat sedan år 1990. Men globalt ökar utsläppen fortfarande. Bakom ökningen ligger bland annat en ökande konsumtion. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Straffskatt på biodrivmedel ger mer utsläpp

  Etiketter: Bioenergi
  Den straffbeskattning som föreslås för biodrivmedel innebär en försämrad miljö- och klimatstyrning inom transportsektorn och försvagar den svenska klimatpolitiken. Straffskatterna gör det också svårare att nå målet om en fossiloberoende transportsektor 2030. Den svenska regeringen måste agera kraftfullt för att få en annan tolkning av EU:s regelverk, så att det blir möjligt att använda styrande miljöskatter i transportsektorn. Det skriver Svebio i sitt remissvar på Finansdepartementets promemoria Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen 2016. / Svebio
  Läs mer
 • EU måste minska utsläpp av växthusgaser med 50 procent

  Etiketter: Klimat & Miljö
  EU måste gå längre och skärpa sitt mål för minskning av växthusgaser från 40 till 50 procent fram till år 2030. Det begär nu den svenska regeringen. Kravet förs fram av klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) när EU:s miljöministrar träffas i mars. Flera länder och kommissionen tolkar beslutet som togs vid Europeiska rådet i oktober som att upptag av koldioxid från framför allt skogsbruk, så kallade kolsänkor, är inkluderat i målet om minst 40 procent minskning till 2030. / Statskoll
  Läs mer
 • 125 000 liter förnybart bränsle sänkte Sveaskogs utsläpp med 36 procent

  Etiketter: Skog
  Var tredje liter drivmedel som maskinförarna i Norra Bergslagen tankade år 2013 var förnybart bränsle. På så sätt lyckades man minska koldioxidutsläppen med 36 procent. Det rör sig totalt om 125 000 liter förnybart bränsle. Nu ska detta resultatområde inspirera övriga Sveaskog. / Sveaskog
  Läs mer
 • Paperboards marginal för utsläpp minskar

  Etiketter: Bioenergi, Pappersprodukter omger oss varje dag
  Iggesunds Paperboard vill ha för stor marginal på sina utsläpp och därför förlorar bolaget sitt överklagande. I samband med att Iggesund Paperboard vill öka sin produktion har de också renoverat sin biobränslepanna för tio miljoner kronor. Det finns också planerna på att öka produktionen vid Iggesund Timbers sågverk, vars torkanläggning drivs från samma panna. / Hela Hälsingland
  Läs mer
 • Sveaskog blir ny medlem i Hagainitiativet

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Sveaskog har blivit medlem i Hagainitiativet, ett nätverk som verkar för att minska näringslivets klimatpåverkan. Hagainitiativet vill också lyfta klimatfrågan högre upp på den politiska dagordningen. Medlemskapet betyder att Sveaskog förbinder sig att minska sina egna utsläpp. / Sveaskog
  Läs mer

Sidor