utlysning

 • 20 miljoner att ansöka om i årets utlysning

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Nu har Stiftelsen Skogssällskapets årliga utlysning till forskning och utveckling inom skogshushållning och naturvård öppnat. Tillsammans med närstående stiftelser kommer närmare 20 miljoner kronor att delas ut. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • 110 miljoner till nya satsningar från Formas

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Forskningsrådet Formas lanserar nya och utökade möjligheter till finansiering av hållbarhetsrelaterade projekt inom forskning, kommunikation och innovation. Under 2018 handlar det om 110 miljoner kronor fördelade på olika områden. Pengarna riktar sig främst till forskningsutövare, men även andra aktörer kan söka bidrag i två av utlysningarna. / Formas
  Läs mer
 • 19 miljoner till kunskap om skogen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Stiftelsen Skogssällskapet utlyser tillsammans med tre närstående stiftelser drygt 19 miljoner kronor till forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Ny fond ska lyfta kunskapen om ek

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Erik Stenströms stiftelse för ekskogsbrukets främjande bildades 2012 med ett donerat startkapital på 10 miljoner kronor från jägmästare Erik Stenström. Avkastningen ska årligen delas ut till forskare eller privatpersoner som vill utveckla eller öka kunskapen kring eken och dess skötsel. Stiftelsen gör sin första utlysning av forskningsmedel i september i år. / Erik Stenströms stiftelse
  Läs mer