Uppsala Universitet

 • Unikt samarbete tar viktiga steg mot ett kommersiellt batteri av papper

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  BillerudKorsnäs arbetar tillsammans med Uppsala universitet för att göra verklighet av energilagring i förpackningar och papper. Tillsammans har man tagit grundforskning baserad på ren cellulosa av alger och utvecklat den till att fungera med samma typ av fiber som BillerudKorsnäs vanligtvis använder för att tillverka papper och förpackning. / BillerudKorsnäs
  Läs mer
 • Svenska, finska och ryska vargar nära släkt visar ny kartläggning

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skandinaviska vargar härstammar från Finland och Ryssland, och till skillnad mot många andra av Europas vargstammar saknar de tydlig inblandning av hund. Individer har också vandrat in och ut ur Skandinavien. Det här visar ny forskning från Uppsala universitet där hela arvsmassan hos över tvåhundra vargar kartlagts. Studien har publicerats i tidskriften Evolutionary Applications. / Uppsala universitet
  Läs mer
 • SLU medarrangör till SciFest i år

  Etiketter: Forskning & utbildning
  SLU är i år medarrangör tillsammans med Uppsala universitet till SciFest, en av Sveriges största vetenskapsfestivaler. Den 5-7 mars kommer Fyrishovs multihallar att fyllas av flera tusen barn och unga. Förra året deltog 8 600 besökare. / SLU
  Läs mer
 • ​20 års kartläggning av Amazonas palmer är klar

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Under tjugo års tid har forskare vid bland annat Uppsala universitet undersökt palmer i Amazonas. Palmplantor på nästan 550 olika platser har undersökts. Det här är en viktig kartläggning för att förstå hur den biologiska mångfalden utvecklats i tropiska ekosystem, och vad som krävs för att bevara den. Arbetet presenteras i en ny studie som publiceras i tidskriften Ecology. / Uppsala Universitet
  Läs mer
 • Svensk forskning bryter ny mark - närmare ett kommersiellt batteri av papper

  Etiketter: Forskning & utbildning
  BillerudKorsnäs och Uppsala Universitet gör verklighet av pappersbatteri som banar väg för energilagring i förpackningar. BillerudKorsnäs och Uppsala Universitet gör verklighet av pappersbatteri som banar väg för energilagring i förpackningar. / Svensk Papperstidning
  Läs mer
 • Ny rapport om hälsoläget hos de som drabbades av skogsbranden i Västmanland

  Etiketter: Skog
  Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri vid Uppsala universitet har tillsammans med Länsstyrelsen i Västerås publicerat en beskrivande rapport om hälsoläget hos boende och markägare som drabbades av skogsbranden i Västmanland sommaren 2014. Resultatet av enkäten tyder på att hälsoläget genomgående var gott ett drygt halvår efter branden, även om branden var en händelse som upplevts som påfrestande. / Uppsala Universitet
  Läs mer
 • Viktig studie av hur klimatet påverkar biologisk mångfald

  Etiketter: Forskning & utbildning, Klimat & Miljö
  Hur påverkar klimatförändringar arters förekomst och utbredning? Det är en nyckelfråga i klimatdebatten som är svår att svara på utan information om artens naturliga variation. Nu kan forskare från Uppsala universitet för första gången ge en detaljerad bild av naturlig variation genom en stor studie som idag publiceras i den ledande vetenskapliga tidskriften Current Biology. / Uppsala Universitet
  Läs mer
 • Vindkraftsforskning: Hur blåser vindarna över skogen?

  Etiketter: Bioenergi
  När vindkraftverk byggs i skogsmiljö finns särskilda förhållanden att ta hänsyn till. I en ny avhandling av Johan Arnqvist, doktorand i meteorologi vid Uppsala universitet, presenteras ny kunskap om hur turbulensen över skog påverkas av den vertikala temperaturskiktningen. / Uppsala Universitet
  Läs mer
 • Nästa batterigeneration av tallkåda

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Batterier är bland det mest miljöfarliga vi har i vardagen. Vid Uppsala universitet forskar Kristina Edström på nästa generation batterier som kan komma att bestå av naturprodukter från svensk skog. / Framtidens Energi
  Läs mer
 • Nano-pappersfilter filtrerar bort viruspartiklar

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Forskare vid avdelningen för nanoteknologi och funktionella material, Uppsala universitet, har i samarbete med kollegor vid SLU/SVA utvecklat ett filter av 100 procent cellulosananofibrer som klarar av att filtrera bort viruspartiklar. Efter många års forskning har de med hjälp av nanoteknologi lyckats skräddarsy porerna i cellulosafibrerna till lagom storlek för virusfiltrering. / Forskning.se
  Läs mer

Sidor