Umeå Universitet

 • Landsbygdsminister Jennie Nilsson till Umeå

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Landsbygdsminister Jennie Nilsson kommer till Umeå för att delta i nationella Skogsprogrammets kunskapsseminarium ”Mångbruk – hur kan vi öka användningen av samma skog till flera verksamheter?” / Umeå universitet
  Läs mer
 • Samverkan krävs för att skydda skogens vatten

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Mer statlig samordning och finansiering av samverkan mellan ansvariga aktörer krävs om Sverige ska nå miljömålen för att skydda skogens vatten. Det visar en ny avhandling. / Umeå universitet
  Läs mer
 • Välkommen till vårens vetenskapsluncher

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Nio forskare från Umeå universitet presenterar sin forskning på Kafé Station på vårens vetenskapsluncher. Alltid en torsdag, med start den 30 januari. Den 13/2 handlar det om Skogsägares drivkrafter att klimatanpassa. / Umeå universitet
  Läs mer
 • Skogskonflikterna kan leda till utveckling om de hanteras rätt

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Det bråkas om skogen och många upplever att polariseringen går för långt. Camilla Sandström, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet, har ägnat mycket av sin forskning åt konflikternas roll i samhällsutvecklingen. Hon ser att alla tidigare samhällskontrakt kring skogen har föregåtts av hög konfliktnivå och kanske är det just det vi ser hända idag. / SLU
  Läs mer
 • Designat bränsle kan ge renare bioenergi

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Biomassa från skogsbruk kan bli effektiv bioenergi. Särskilt med så kallad bränsledesign, där sammansättningen förändras genom blandning av olika biomassor eller med tillsats av andra ämnen. Då kan förbränningen bli renare och ge mindre drift- och miljöproblem, visar forskning vid Umeå universitet. / Forskning.se
  Läs mer
 • Skogsbränder kan öka risken för sorkfeber

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Stora skogsbränder kan leda till ökad spridning av sjukdomar som bärs av gnagare, såsom viruset som orsaker sorkfeber. Det visar forskning från Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet. / SLU
  Läs mer
 • Amerikanska doktorander studerar globala klimatproblem i Abisko

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Tolv doktorander från USA besöker under sommaren Umeå universitets Climate Impacts Research Centre, CIRC, i Abisko för att bygga grund för nya forskningssamarbeten. Projekten kommer främst att fokusera på arktiska sjöar och älvar och deras roll i koldioxidcykeln. / Umeå universitet
  Läs mer
 • Aktion rädda bin och andra insekter i Norrland!

  Etiketter: Forskning & utbildning
  De senaste larmrapporterna om insekternas nedgång på jorden har knappast undgått någon. Det pågår nu flera räddningsaktioner runt om i världen – både ideellt och kommersiellt, till exempel genom försäljning av insektshotell och speciella fröpåsar. Vid Umeå universitet uppmärksammas krisläget med uppstart av ny forskning kring insekter i Norrland och just nu en rad informationsaktioner för allmänheten under 18-27 maj samt i sommar. / Umeå universitet
  Läs mer
 • Kan skogsbrukets klimatnytta öka genom smartare bäckkantzoner?

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skogar motverkar klimatförändring genom att ta upp kol. En del av detta kol transporteras dock med markvattnet och släpps ut till atmosfären från vattendrag. Färska forskningsresultat indikerar vikten av bäckkantzoner för dessa utsläpp. Med nya forskningsmedel ska Marcus Klaus ta reda på hur skogsbruksrelaterade utsläpp kan minska genom ett smartare sätt att utforma bäckkantzoner. / Umeå universitet
  Läs mer
 • Svårt att få skogsägare att samarbeta i vattenfrågor

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Resurskrävande samarbeten med många inblandade aktörer, bristande information och osäkra mål - det är några av de problem som gör det svårt för skogsägare att samverka kring vattenfrågor. Myndigheter behöver därför ta en tydligare ledarroll för att lösa skogsbruksrelaterade vattenproblem. Det konstateras i en ny studie från Umeå universitet. / Umeå universitet
  Läs mer

Sidor