twitter.com/skogssverige

 • Gott om både timmer och massaved

  Etiketter: Skog
  På den svenska virkesmarknaden har vi för tillfället en relativt ovanlig situation. Över landet är det generellt gott om både timmer, massaved och cellulosaflis. När det gäller massaveden är det en tydlig konsekvens av de industrinedläggningar som skett i Sverige och Norge. / Skog och Ekonomi, Danske Bank
  Läs mer
 • Skapa en egen blomsteräng

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Vill du skapa ett stycke vacker natur som får sommarkänslorna att svalla? Allt du behöver är ett stycke näringsfattig mark. Så in traktens ängsflora och sköt den efter konstens alla regler så garanterar vi en blomsterprakt som framkallar njutning och harmoni. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Vaccinera familjen mot TBE

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Om du bor eller vistas i områden där fästingar och TBE-smitta förekommer är det viktigt att vaccinera dig mot TBE, fästingöverförd hjärninflammation. / Fästing.nu
  Läs mer
 • Visioner för skogen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skogen är en viktig ekonomisk källa för många. Camilla Sandström är lektor på Umeå universitet och statsvetenskapliga institutet. Här berättar hon om hur man ska ta tillvara på skogen så att människan kan bo där. För undersökningar visar att vi faktiskt i framtiden vill ut i skogen och på landet. Inspelat den 3 mars 2015. Arrangörer: Umeå universitet, SLU och Västerbottens museum. / UR
  Läs mer
 • Ledare: När helgedomen är borta

  Etiketter: Skog
  Ledare. I höstas åkte jag bil genom Dalarna mot Orsa och hör då på lokalradion att en äldre kvinna gråter. Kvinnan har kedjat fast sig vid Stackmora tullkvarn, en mycket välbevarad kvarn med anor från 1700-talet. Skälet till kättingen är att Stockholms miljödomstol har bestämt att kvarnen vid Oreälven ska utplånas från jordens yta. I ett sista desperat försök att bevara spåret av en kultur tar hon till civil olydnad. Men helgedomen ska suddas bort, berättelsen ska få ta slut, berättelsen om ett brukat landskap. Här ska visas vem som bestämmer! / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Extra fältkontroller av avverkningsanmälningar

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen genomför just nu kontroller av alla avverkningsanmälningar som rör skog i Blekinge. Detta för att ytterligare förbättra hur urvalet görs för fältbesök och verka för att bättre miljöhänsyn tas. – Vi vill få en bättre bild av hur avverkningsanmälningarnas hänsynsredovisning, det vill säga hur man planerar att ta hänsyn till natur- och kulturvärden, stämmer överens med den hänsyn som ska tas enligt skogsvårdslagens bestämmelser. Genom att kontrollera alla får vi en uppfattning om hur vi ska göra våra urval inför kommande fältbesök, säger Johan Harrysson, distriktschef, Skogsstyrelsen. /
  Läs mer
 • Skogsskötsel för att motverka stormskador

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Det finns aldrig någon garanti för att stormen inte drabbar ett enskilt bestånd , men det finns en del man kan göra för att minska risken. Några råd är: röj granungskogen vid 2-4 meters höjd, gallra skogen tidigt, undvik, eller gallra svagt, i granskog högre än 20 meter. Läs mer om stormfällning på SkogsSverige.
  Läs mer
 • Upparbetningen efter stormen Egon klar

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Södra är nu klar med upparbetningen av det stormfällda virket efter stormen Egon. Södra bedömer därmed att risken för insektskador och förlorade virkesvärden är liten. Den 10-11 januari 2015 slog stormen Egon till över södra Sverige och skadade 2,5-3 miljoner kubikmeter skog. Hälften av den skadade volymen beräknas ha drabbat Södras medlemmar. Arbetet med att ta hand om det stormskadade virket har försvårats av det fuktiga vädret under vintern. / Södra
  Läs mer
 • Med Byamossarna har nu Värmland 170 naturreservat

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Länsstyrelsen har nyligen tagit beslut om naturreservatet Byamossarna i Arvika kommun. Byamossarna är ett stort skogs- och myrkomplex som utgörs av en mosaik av myrar, tjärnar och skogsmark. Arealen för reservatet är över 700 hektar och området är populärt för friluftsliv framförallt under vintertid. / Länsstyrelsen Värmland
  Läs mer
 • Hela lönen, hela tiden - utmaningar för ett jämställt arbetsliv

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet
  Arbetslivet i Sverige är inte jämställt. De förhållanden och villkor som kvinnor och män möter på arbetet ser i hög grad olika ut beroende på var de arbetar, vad de arbetar med, och om de befinner sig i ett kvinno- eller mansdominerat yrke. Bristen på jämställdhet i arbetslivet får stora konsekvenser, både på individ- och samhällsnivå. / Statens offentliga utredningar
  Läs mer

Sidor