twitter.com/skogssverige

 • Gallringen är mitt i ett trendbrott

  Etiketter: Skog
  Om du röjer och gallrar tidigt och aldrig gallrar i beståndshöjder över tjugo meter så har du stor frihet i din gallringsstrategi - så länge du håller fast vid strategin. / Danske Bank
  Läs mer
 • Ny konjunkturbedömning från Sveriges Byggindustrier: Bostadsbyggandet toppar i år

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Bygginvesteringarna har lyft tack vare hushållen som varit motorn bakom den förbättrade tillväxten i svensk ekonomi. Bostadsbyggandet når sin topp i år, men investeringarna i nya bostäder fortsätter att vara den främsta anledningen till att bygginvesteringarna ökar både 2015 och 2016. Investeringsuppgången dämpas dock nästa år när hushållens efterfrågan på nya bostäder mattas av. Det framgår av en ny konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier. / Sveriges Byggindustrier
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen kontrollerar halländska hyggen

  Etiketter: Skog
  Under sommaren kontrollerar Skogsstyrelsen ett 100-tal hyggen i Halland. Detta för att säkra en god återväxt av skog efter genomförda avverkningar. Enligt Skogsstyrelsens uppföljningar under perioden 2011-2014 är cirka 40 procent av skogsföryngringarna i Halland inte godkända. Orsakerna är flera, men många av dem hänger ihop med de stora arealer skog som stormen Gudrun 2005 fällde och där ny skog måste till. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Iggesund utvecklar service till Ryssland

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Iggesund Paperboard utvecklar sin service i Östeuropa genom att etablera en ny fraktterminal i Riga, Lettland, och ett försäljningskontor i Moskva för att öka försäljningen i Ryssland. Etableringen är ett led i Iggesunds långsiktiga arbete att utveckla sin leveransservice på en global nivå.
  Läs mer
 • Ny studie: 130 000 arter har utrotats

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Människan har utrotat 130 000, sju procent, av alla kända djurarter på jorden, enligt en studie. Siffran är många gånger högre än tidigare uppskattningar. Den grundas på helt nya beräkningar av utdöendetakten bland ryggradslösa djur. / Aftonbladet
  Läs mer
 • Holmen Paper Hallsta investerar i onlineövervakning

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Förebyggande underhåll har hög prioritet på Hallsta Bruk. Alla avdelningar arbetar aktivt med tillståndskontroll och på många delar av bruket finns äldre SPM-utrustning. / Underhållsnyheter
  Läs mer
 • Grönare framtid med svarta pellets?

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  Biomassa från skog eller åkergrödor kan till viss del ersätta fossila bränslen, men användningen i dag är globalt sett ganska liten. Martin Strandberg vid Umeå Universitet visar i sin avhandling att rostning av biomassan, så kallad torrefiering, förbättrar flera egenskaper hos biomassan så att den enklare och mer kostnadseffektivt kan ersätta fossila bränslen. / Umeå universitet
  Läs mer
 • GMO-träd – farliga eller inte?

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Efter lokala protester mot genmanipulerade aspar i Våxtorp, Halland, bjuder skogsforskarna nu in allmänheten till Europas största fältförsök av GMO-träd. Efter en insändare i HP började forskarna bakom försöksodlingarna i Våxtorp att fundera över hur de skulle hantera kritiken. / HP.se
  Läs mer
 • Skogsstyrelsens styrelse besöker brandområdet

  Etiketter: Skog
  Den 10 juni besöker Skogsstyrelsens styrelse samt generaldirektör Monika Stridsman brandområdet i Västmanland. Under dagen besöks dels Sveaskogs blivande ekopark samt Västerås stifts marker i nordvästra delen av brandområdet. Syftet med besöket är att informera styrelsen om Skogsstyrelsens arbete efter branden. För närvarande ligger fokus på att ge stöd till markägarna vid restaurering av vägarna genom brandområdet samt hur de ska gå till väga för att det åter ska bli skog i området. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Nya standarder påverkar träbyggandet

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Nu lanserar Svenskt Trä uppdaterade byggbeskrivningar där hänsyn tagits till en rad nya beräkningsregler, krav, hållfasthetsklasser och standarder. Byggbeskrivningarna är framtagna av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln och återfinns hos någon av de 541 bygg- och trävaruhandlare som är med i Svenskt Träs projekt Bygg i trä. / Skogsindustrierna
  Läs mer

Sidor