tvärvetenskaplig forskning

 • Startskottet för tvärvetenskaplig forskning kring trä och hälsa

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Flera forskare, både inom medicin, ekonomi och teknik, vill se utökad finansiering för forskningsområdet trä och förbättrad hälsa. Planer finns nu att under våren 2021 starta upp ett pilotprojekt på ortopediska kliniken i Skellefteå med syftet att klargöra om det finns något samband mellan trä och förbättrad hälsa. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Future Forests skapar ringar på vattnet

  Etiketter: Forskning & utbildning
  land det roligaste med att vara programchef för Future Forests är när besked kommer om nya publiceringar. I allt högre utsträckning är artiklarna resultatet av innovativ och tvärvetenskaplig forskning. / Future Forests
  Läs mer
 • Future Forests mötte internationella skogsexperter

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Lisa Sennerby-Forsse, tidigare rektor vid SLU inledde eventet med att nämna att Future Forests uppdrag utgår från att involvera samhällets aktörer i tvärvetenskaplig forskning. Camilla Sandström, Umeå Universitet, presenterade resultat från analyser av scenarioanalyser som gjorts i samarbete med skogssektorns olika intressenter. Florian Kraxner, IIASA, beskrev de globala megatrender som kan komma att påverka skogen. Karin Beland Lindahl, LTU, jämförde hur olika länders skogspolicy hanterar hållbarhetsfrågor kring skogen. / Future Forests, SLU
  Läs mer
 • Skogen – välskött eller misskött?

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Den 27 april kommer en ny antologi från Lunds universitet om hur tvärvetenskaplig forskning kan bidra till att utveckla en hållbar relation mellan skogen och människan. Vad betyder skogen för oss? Håller vi på att förstöra våra skogar? Och vad kan vi göra för att nå en hållbar relation mellan människan och skogen? / Lunds universitet
  Läs mer