Trone mosse

  • Trone mosse blir ett nytt naturreservat i Dalsland

    Etiketter: Friluftsliv & jakt
    Trone mosse, i södra Dalsland, blir naturreservat. Det stora och mestadels öppna området är ett viktigt hem för ljungpipare och sumpnycklar. Ljungpiparens sorgsna spel fyller luftrummet om våren, medan sumpnycklarna sprider sitt rosaröda ljus över markerna om sommaren. / Länsstyrelsen Västra Götaland
    Läs mer