Triple Steelix

  • Paper Province kan ge stöd till dina klimatsmarta idéer

    Etiketter: Massa- och pappersindustrin
    Sveriges innovationsmyndighet Vinnova har delat ut två miljoner kronor till värmländska Paper Province samt industriklustren Triple Steelix i Bergslagen och Processum i Västernorrland. Pengarna ska användas för att hjälpa enskilda idébärare och innovatörer, som har klimatsmarta idéer. Bidrag på upp till 50.000 kronor kan delas ut för varje enskilt projekt eller idé. / Packnews
    Läs mer