TreeToTextile

  • Kläder från skogen - demonstrationsanläggning för textilmassa byggs

    Etiketter: Forskning & utbildning
    TreeToTextile, som ägs av H&M Group, Inter IKEA Group, Stora Enso och LSCS Invest, investerar nu 352 miljoner kronor i att bygga en demonstrationsanläggning i Sverige. Detta är ett avgörande steg mot kommersialisering av en ny hållbar textilfiber med skalbar teknik och låga tillverkningskostnader. Målet är att göra hållbara textilfibrer tillgängligt för alla. Den nya fibern är en regenererad cellulosafiber producerad av förnybar och hållbart framställd råvara från skogen./ TreeToTextile
    Läs mer