trävaror

 • Unikt läge att hugga på toppen

  Etiketter: Skog
  En ny analys av den svenska skogsindustrin visar att prisutvecklingen har stannat av på svenska trävaror efter en historiskt lång uppgångsperiod på 37 månader. Det innebär i sin tur att timmerpriserna sannolikt har toppat för denna gång och att det kan vara hög tid för svenska skogsägare att avverka innan priserna viker ned. / Danske Bank
  Läs mer
 • Första järnvägsleveransen med trävaror till Kina

  Etiketter: Trä och träindustrin
  – Det blir miljövänligare och halverar leveranstiden, säger Bergkvist Insjöns marknadschef Per-Ragnar Bergkvist till tidningen Falu Kurriren. / Järnvägsnyheter
  Läs mer
 • Skogsindustrin står rustad på en ny nivå

  Etiketter: Skog
  Den svenska skogssektorn är glödhet och priserna på både massa och trävaror har fortsatt att stiga under lång tid. Uppgången kommer inte att fortsätta för evigt men denna gång är skogsindustrin mycket bättre rustad för en konjunkturnedgång. Nu producerar en ny generation företag hållbara skogsprodukter som allt mer ersätter plast, stål och betong. / Danske Bank
  Läs mer
 • Bergs Timber slutför förvärv av Norviks trävaruverksamhet i Baltikum och Storbritannien

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Bergs Timber AB meddelar att samtliga villkor för Bolagets förvärv av Norvik hfs trävaruverksamhet i Baltikum och Storbritannien är uppfyllda. / Bergvik Timber AB
  Läs mer
 • Globalt sug efter trä ger rekordpriser på svenskt virke och massa

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Skogen befinner sig just nu i en perfekt storm där många positiva faktorer samverkar. Den globala konsumtionen av trävaror är den högsta någonsin och priset på pappersmassa överträffar alla prognoser. Det är glada nyheter för landets 325000 skogsägare och svensk skogsindustri som nyligen rekordinvesterat i nya massafabriker. / Danske Bank
  Läs mer
 • Ut och hugg! I höst talar det mesta för skogsavverkning

  Etiketter: Skog
  Både svensk cellulosaindustri och trävaruindustri går på högvarv just nu, vilket leder till en mycket stark efterfråga på timmer och massaved och höga priser för landets 325 000 skogsägare. / Danske Bank
  Läs mer
 • Svenska trävaror går hem i Japan och Kina

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Tät kontakt med slutkunden, flexibilitet och lokal närvaro ligger bakom Bergkvist-Insjöns exportframgångar under snart 100 år. Men det handlar också om att fånga tillfälligheter, enligt Ulf Bergkvist, ordförande och tidigare vd, som tidigt fick ett lyckosamt råd från en japansk inköpare. / Entreprenör
  Läs mer
 • Nya planer vid Sikåsområdet

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Nyttjande av området som järnvägsterminal, uthyrning av kontorslokaler samt direktförsäljning av trävaror till medlemmar och företag. Det är några av planerna för sågverksområdet i Sikås. 32 av 37 medarbetare har fått nya jobb eller utbildning, de allra flesta i närområdet. / Norrskog
  Läs mer
 • Ljus framtid för förnybar skogsråvara i ny prognos

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin, Trä och träindustrin
  Skogsindustrierna spår uppgång för massa, papper och trävaror 2017. Idag släpps årets första ”Så går det för skogsindustrin”, en rapport om det ekonomiska marknadsläget för pappers-, massa- och trävarubranschen. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Det våras för sågverken redan i december

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Optimismen bland sågverkscheferna börjar spira igen. Det mesta talar för att 2017 kommer att bli ett bra trävaruår. Nästintill alla marknader går framåt, lagren sjunker, råvaruförsörjningen fungerar och kronkursen är låg. Dessutom har det omöjliga skett under 2016. Sågverken har gjort försiktiga prishöjningar samtidigt som produktionen har dämpats. Är kanske uttrycket "sågverken sågar alltid ihjäl en konjunkturuppgång" ett minne blott? Missa inte vår temaartikel där vi analyserar lönsamheten och kartlägger vad som förenar högpresterarna i trävarubranschen. Vi har också sammanställt branschens strukturåtgärder. / Danske Bank
  Läs mer

Sidor