trävaror

 • Nästan dubblerad export till USA

  Etiketter: The pulp and paper industry
  Svensk skogsindustri har ökat sin export av trävaror och pappersmassa under fjolåret. Till USA, som normalt är en blygsam köpare av svenska skogsindustriprodukter, har exporten nästan dubblerats på ett år. I Skogsindustriernas senaste marknadsrapport, som analyserar utvecklingen till och med november i fjol, konstateras att svensk skogsindustri har ökat sin export, trots en fallande global handel och en fallande BNP. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Skogsindustrin ökar exporten till USA

  Etiketter: Skog
  Svensk skogsindustri har ökat sin export av trävaror och pappersmassa hittills i år. Till USA, som normalt är en blygsam köpare av svenska skogsindustriprodukter, har exporten nästan dubblerats på ett år. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Ökad efterfrågan på trävaror

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Ett ökat fokus på renovering och underhåll bidrar fortsatt positivt för Moelven, som levererar sitt bästa resultat för tredje kvartalet på 13 år. / Moelven
  Läs mer
 • En kraftigt tudelad virkesmarknad i höst

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  I höst kan vi se framför oss en oerhört underlig virkesmarknad. Å ena sidan har vi ett rally på trävarumarknaden vilket gör att många sågverk kommer att jaga timmer i höst. Å andra sidan ser vi ett massavedsberg som växer hos industrin i spåren av det kraftiga tryckpappersfallet och pressade massapriser. / Skog & Ekonomi, Danske Bank
  Läs mer
 • Nordiskt samarbete bakom nya handelssorteringsregler av trävaror

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Nu lanserar branschorganisationen Svenskt Trä, tillsammans med Svenskt Trätekniskt Forum, publikationen Handelssorterings av trävaror för de nya gemensamma handelssorteringsreglerna. Reglerna ska ersätta de två tidigare regelverken och ge köpare och säljare ett gemensamt språk för sortering av sågade trävaror. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Norrländska trävaror efterfrågade - Baseco investerar 10 Mkr i fabriken

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Baseco investerar 10 Mkr i fabriken, säger vd Krister Abrahamsson
  Den norrländska, senvuxna furan har alltid varit basen i produktionen hos Baseco i Sorsele. Och efterfrågan på trä i inredning och byggande bara ökar. Det som från början var en liten golvfabrik bland andra har nu vuxit ut till en träförädlare av rang med golv, paneler, timrade småhus och ett alldeles nytt koncept inom småhusbyggande. - Vi har helt fullt i produktionens alla delar och behöver öka kapaciteten ytterligare, förklarar Krister Abrahamsson, vd på Baseco. / Baseco
  Läs mer
 • Södra ökar produktionen av korslimmat trä och nyanställer i Värö

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Södra utökar med ytterligare ett skift i fabriken för korslimmat trä i Värö och dubblar kapaciteten. – Vi körde igång fabriken för två månader sedan och antalet förfrågningar ökar hela tiden. Branschen har insett att stomsystem av trä innebär både hållbart och effektivt byggande, säger Urban Blomster, marknadsutvecklingsansvarig för byggsystem, i ett pressmeddelande./ Södra
  Läs mer
 • Unikt läge att hugga på toppen

  Etiketter: Skog
  En ny analys av den svenska skogsindustrin visar att prisutvecklingen har stannat av på svenska trävaror efter en historiskt lång uppgångsperiod på 37 månader. Det innebär i sin tur att timmerpriserna sannolikt har toppat för denna gång och att det kan vara hög tid för svenska skogsägare att avverka innan priserna viker ned. / Danske Bank
  Läs mer
 • Första järnvägsleveransen med trävaror till Kina

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  – Det blir miljövänligare och halverar leveranstiden, säger Bergkvist Insjöns marknadschef Per-Ragnar Bergkvist till tidningen Falu Kurriren. / Järnvägsnyheter
  Läs mer
 • Skogsindustrin står rustad på en ny nivå

  Etiketter: Skog
  Den svenska skogssektorn är glödhet och priserna på både massa och trävaror har fortsatt att stiga under lång tid. Uppgången kommer inte att fortsätta för evigt men denna gång är skogsindustrin mycket bättre rustad för en konjunkturnedgång. Nu producerar en ny generation företag hållbara skogsprodukter som allt mer ersätter plast, stål och betong. / Danske Bank
  Läs mer

Sidor