träpellets

 • För första gången på tio år: Sverige nettoexporterar träpellets

  Etiketter: Bioenergi
  Hög medeltemperatur under flera år har påverkat efterfrågan av träpellets för uppvärmning. Under 2020 minskade efterfrågan i Sverige med omkring 25 procent, istället ökade exporten av pellets till den högsta på mer än tio år. Den minskade efterfrågan i Sverige hade stor påverkan på både importen och export av pellets. Importen minskade med 73 procent till 120 000 ton. Exporten ökade med 130 procent till 264 000 ton. Det ger en nettoexport av pellets på 144 000 ton pellets från Sverige under 2020. Det är för första gången på minst tio år som Sverige har en nettoexport av pellets. / Svebio
  Läs mer
 • Produktionsrekord för träpellets i Finland

  Etiketter: Bioenergi
  Förra året slog både produktionen och importen av träpellets nya rekord i Finland. Det visar färsk statistik...<br /> / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Medelstor industri sparar en miljon per år genom att byta till biobränsle

  Etiketter: Bioenergi
  Tillverkande industri kan spara drygt 5 000 kronor per kubikmeter fossilolja som ersätts med träpellets. Det blir en miljon per år för en medelstor industri som använder 200 kubikmeter olja per år. / Svebio
  Läs mer
 • Pelletsmarknaden i Sverige ökade till 1,8 miljoner ton 2017

  Etiketter: Bioenergi
  Efterfrågan av träpellets från hushåll, värme- och kraftvärmeverk samt industri ökade med nästan två procent 2017 jämfört med året innan. Totalt användes drygt 1,8 miljoner ton pellets, motsvarande 8,5 TWh energi. Användningen har ökat de tre senaste åren, men har en bit kvar till toppnivån från 2011 då drygt 2,2 miljoner ton pellets användes i Sverige. / Svebio
  Läs mer
 • Ökad pelletsproduktion i Sverige trots en krympande marknad

  Etiketter: Bioenergi
  Användningen av träpellets på den svenska marknaden minskade med cirka 230 000 ton eller 11 procent under 2014 jämfört med året innan. Samtidigt ökade trots det produktionen i pelletsfabriker i Sverige med cirka 65 000 ton, motsvarande 4 procent. Det visar tidningen Bioenergis undersökning av pelletsproduktionen i Sverige under 2014. / Svebio
  Läs mer
 • Stabilt pris på skogsflis, men fallande priser på förädlade trädbränslen och returträ

  Etiketter: Bioenergi
  Trenden med sjunkande priser på träpellets och träbriketter, samt returträ har under årets andra kvartal fortsatt. Prisfallet gäller för hela landet. Detta visar ny statistik från Energimyndigheten. / Bioenergi
  Läs mer
 • Ny jätte bildas för pellets

  Etiketter: Bioenergi
  Neova och Lantmännen slår ihop sina verksamheter för träpellets och blir en av de större i branschen. Affären berör bland andra de 14 anställda vid Neovas pelletsfabrik i Främlingshem utanför Hedesunda. / Arbetarbladet
  Läs mer
 • Ny statistik: Priset på skogflis fortsätter att sjunka

  Etiketter: Bioenergi
  Priset för skogsflis var det lägsta på flera år under det tredje kvartalet 2013 vilket innebär att den nedåtgående trenden fortsätter. För förädlade trädbränslen, såsom träpellets och träbriketter, var prisnivån lägre än för motsvarande kvartal de senaste tre åren. Detta visar ny statistik från Energimyndigheten. / Energimyndigheten
  Läs mer
 • Lantmännen Agroenergi och Neova bildar Sveriges ledande företag inom träpelletslösningar

  Etiketter: Bioenergi
  Lantmännen och Neova AB slår samman sina respektive verksamheter inom träpellets och andra förädlade fasta biobränslen och blir ledande inom träpelletslösningar. Det sammanslagna bolaget omfattar Neovas förädlade fasta biobränsleverksamhet i Sverige samt Lantmännen Agroenergis motsvarande verksamhet i Sverige och Lettland. / Lantmännen
  Läs mer
 • Lantmännen Agroenergi och Neova bildar nytt företag

  Etiketter: Bioenergi
  Nu ska Lantmännen och Neova slå samman sina verksamheter inom träpellets och andra förädlade fasta biobränslen. Det nya bolaget kommer att omfatta Neovas förädlade fasta biobränsleverksamhet i Sverige samt Lantmännen Agroenergis motsvarande verksamhet i Sverige och Lettland./ Energinyheter.se
  Läs mer

Sidor