trähus

 • Paradbyggnad visar fördelarna med att bygga i trä

  Etiketter: Trä och träindustrin
  När den nytillträdda regeringen presenterade innehållet för politiken de kommande fyra åren var ökat bostadsbyggande i trä en av punkterna (punkt 43) – bra för miljö och hållbarhet. Ett av de mest spännande trähusprojekten just nu är Cederhusen, ritade av General Architecture, som Folkhem planerar att bygga i Hagastaden i Stockholm./ Sveaskog
  Läs mer
 • Veidekke bygger trähus i Norge

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Veidekke har tecknat avtal med Studentföreningen i Ås (SiÅs) om att bygga åtta byggnader i trä med totalt 795 studentlägenheter. Detta kommer sannolikt att bli världens största studenthemsprojekt i massivträ./ Woodnet.se
  Läs mer
 • Myter om träkonstruktioner och ljud lever kvar

  Etiketter: Trä och träindustrin
  ”Inga akustikproblem träkonstruktioner i limträ”. Uppfattningen att trä- och limträkonstruktioner får problem med störande ljud är en myt, det visar både forskning och praktisk erfarenhet. Ändå lever myten kvar. − Tvärtom kan akustiken i trähus upplevas mjukare och behagligare än i hus med andra konstruktionsmaterial, säger Johan Fröbel, chef teknik och distribution. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Mjøstårnet: Ett hållbart pilotprojekt

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Att bygga höga byggnader i trä har stora fördelar för klimatet. – Att använda trä i bärande konstruktioner kan minska utsläppen från materialproduktionen med upp till 85 procent, säger miljörådgivare och civilarkitekt Bård S. Solem. / Moelven
  Läs mer
 • Stort intresse för Östersunds nyaste stadsdel i trä

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Storsjö Strand är Östersunds nyaste stadsdel med fokus på ekologisk och social hållbarhet. Martinsons har levererat trästommen till husen och är dessutom byggherre tillsammans med familjeföretaget Persson Invest i det gemensamma bolaget Sjöbodarna. / Martinsons
  Läs mer
 • Nytt världsrekord – igen!

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Mjøstornet i norska Brumundal är sedan en tid i praktiken världens högsta trähus, även om det inte varit helt färdigställt. Nu har det blivit ännu högre. Genom att höja den pergola som kröner taket på 18-våningshuset med drygt fyra meter blev Mjøstornet hela 85,4 meter högt!/ Woodnet.se
  Läs mer
 • ​I fokus på Trä & Teknik: Hel stadsdel byggs i trä

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Ett nedlagt stenbrott utanför Göteborg blir en ny stadsdel – helt byggd i trä! – Miljön inspirerar verkligen. Vi vill läka såren i naturen, säger Marianne Sätre, arkitekt på norska Snöhetta. / Trä & Teknik, Svenska mässan
  Läs mer
 • Påbyggnader i fokus när bostadsministern besökte Martinsons

  Etiketter: Trä och träindustrin
  På onsdagen besökte bostadsminister Peter Eriksson Martinsons anläggning i Bygdsiljum. Under besöket berättade han om det ekonomiska stöd för påbyggnader på befintliga hus som regeringen lanserat. – Alla nya byggnader behöver inte uppföras på jungfrulig mark. Vi har stora möjligheter att förtäta våra städer och för påbyggnader är trä det överlägset bästa materialet, både ur klimat- och effektivitetssynpunkt. Därför ger vi ekonomiskt stöd till påbyggnader och även stöd för att installera hiss i de nya byggnaderna, säger Peter Eriksson. / Martinsons
  Läs mer
 • Näringsministern besöker husfabrik i Väröbacka, Halland

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Idag besöker närings- och innovationsminsiter Mikael Damberg byggföretaget Deromes husfabrik i Väröbacka, Halland. Han besöker under dagen också Varberg och Kungsbacka. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Södra satsar på höga hus i trä: ”Vi tänker storskaligt”

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Skogsindustrikoncernen Södra gör en storskalig satsning på CLT och andra konstruktionsprodukter. – Vi ser ett kraftigt växande intresse för byggande i trä. Där vill vi vara med på ett helt nytt sätt, säger Urban Blomster, projekt- och marknadsansvarig på Södra Building Systems. / Södra
  Läs mer

Sidor