trädslag

 • TTT – ett recept för bättre skogsproduktion

  Etiketter: Skog
  Trädslag, tidpunkt, täthet. Det är de tre grundbultarna för ett enkelt recept för bättre skogsskötsel, ett av insatsområdena i Skogsstyrelsens projekt för att förbättra produktionen i skogen. / ATL
  Läs mer
 • Afrikas äldsta trädslag dör i snabb takt – kan bero på klimatförändringar

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Ett av Afrikas äldsta trädslag, baobab-träd, dör i snabb takt. De mellan 1.100 och 2.500 år gamla träden har det senaste årtiondet minskat abrupt, visar en ny studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Plants. / Ny Teknik
  Läs mer
 • Den bortglömda europén

  Etiketter: Skog
  Under jägmästarutbildningen på 1970-talet fick studenter lära sig att europeisk lärk var ointressant på grund av lärkkräfta. Men omfattande försök visar nu att trädslaget tvärtom har goda förutsättningar i stora delar av Sverige. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Därför försvann linden

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Lind var en gång ett av de nyttigaste och vanligaste trädslagen i södra Sverige. Ny forskning visar varför den försvann. / SLU Skog, Alnarp
  Läs mer
 • Att restaurera det förgångna

  Etiketter: Skog
  Det var en gång ett av de vackraste och mest kända arboretet i landet, men med tiden växte alléer igen, ljuskrävande träd förtvinade och Ekolsunds arboretum föll i glömska. De senaste åren har dock de nya ägarna åter trollat fram den spröda stämningen från gångna tider./ Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Nya tider för skogsföryngringen

  Etiketter: Skog
  Föryngring av skog har förändrats över tid. På senare år har det varit vanligt att plantera gran på det som egentligen är tallmarker. – En grundpelare är rätt träslag på rätt mark, säger Johan Asp, skogsförvaltare och rådgivare på Skogssällskapet som förvaltar skog i hela Sverige. / LP.se
  Läs mer
 • Lärken - barrträdet som tappar sina barr på vintern

  Etiketter: Skog
  Lärkens virke är motståndskraftigt och Naturmorgons reporter Lena Näslund har själv följt trädslaget under många års seglande i en båt som var byggd av lärk. / P1 Naturmorgon
  Läs mer
 • Gråalen – potential som energigröda

  Etiketter: Bioenergi
  Gråalen har länge varit ett försummat trädslag i diskussionen om framtidens skogsträd. Men nu kan det bli ändring på det enligt Skogsforsk. / Papernet
  Läs mer
 • Spara asp så sparas många arter

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Aspen är värd för minst 1000 vedlevande arter och är ett viktigt trädslag för mångfalden i nordliga barrskogar. Att spara både levande och döda aspar på hyggen är också en mycket effektiv hänsynsåtgärd vid avverkning. Det visar forskare från SLU och Skogforsk i en rapport om den forskning som har gjorts om denna typ av hänsyn. / SLU
  Läs mer
 • 13 områden sammanfattar dagens skogsbruk

  Etiketter: Skog
  När det svenska skogsbruket sammanfattas konstateras att det som är viktigast för att Sverige ska ha en fortsatt hög och värdefull skogsproduktion är rätt trädslag på rätt mark, bättre ungskogsskötsel och intensifierade insatser mot skogsskador. / Skogsaktuellt
  Läs mer

Sidor