trädhöjd

 • Nu kan skogsägare se ny information om sin skog i datorn

  Etiketter: Skog
  Nu finns de första nya uppdaterade kartorna över Sveriges skogar tillgängliga på Skogsstyrelsens webbplats. På bland annat Mina sidor finns den nya datan klar för en femtedel av landets skogar. Där kan skogsägaren se aktuell information om bland annat trädhöjd, virkesförråd och biomassa. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Trädens höjd och terränglutning visas på kartor i Mina sidor

  Etiketter: Skog
  Nu kan skogsägare se trädhöjd och terrängens lutning på sina kartor i Mina sidor. Kartorna som är framtagna med hjälp av laserskanning kan vara till hjälp vid olika typer av skoglig planering. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogliga grunddata samlas in med hjälp av laserskanning

  Etiketter: Skog
  Trädhöjd, medelhöjd, grundyta, biomassa och virkesförråd blir snart tillgängliga som digitala kartor med hjälp av uppgifter från laserskanning av skogsmark. Först ut i raden är terrängskuggning - ett nytt kartskikt som du kan se på Mina sidor. / Skogsstyrelsen
  Läs mer