trädförädling

 • Skogforsk miljonsatsar på nya växthus i Sävar

  Etiketter: Skog
  Skogforsk investerar nära två miljoner kronor i två nya mobila växthus vid skogsträdsförädlingen i Sävar. I växthusen ska blomning hos gran och tall stimuleras samt korsningar underlättas. Skogsträdsförädling innebär i korthet att man skapar en ny generation förädlingsmaterial (frö till skogspantskolor) genom att i ymparkiv korsa ett antal utvalda träd. Den nya generationen förädlingsmaterial används för att anlägga fröplantager där på sikt förädlat skogsfrö skördas. / Skogforsk
  Läs mer
 • Virkessvackan blev en ålderssvacka

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Den av skogsindustrin fruktade virkessvackan är nu borta. Efter ett intensivt skogsvårds- och förädlingsarbete har virkesförrådet ökat med en miljard kubikmeter sedan 1970. Däremot tonar nu en åldersvacka upp där slutavverkningsåldrarna sjunker dramatiskt. Om avverkningen ska fortsätta på dagens nivåer måste Skogsvårdslagen moderniseras. Sveriges mål om ett fossilfritt samhälle ställer samtidigt ytterligare krav på ett intensifierat skogsvårdsarbete. / Danske Bank
  Läs mer
 • Skogsägare: Snabbväxare bra för miljön

  Etiketter: Skog
  Långsiktigt förädlingsarbete gör dagens skog till snabbväxare. Bra för miljön, menar skogsägare. / ATL
  Läs mer
 • Ambassadörer besökte Martinsons

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Den 29 april fick Martinsons celebert besök av 34 ambassadörer och diplomater från hela världen som under två dagar rest runt i Västerbotten. – Det var väldigt intressant att besöka Martinsons, säger Kanadas ambassadör i Sverige, Kenneth Macartney. Som kanadensare ligger skogen mig varmt om hjärtat och därför var det extra spännande att besöka ett träförädlingsföretag av den här storleken. / Martinsons
  Läs mer
 • Festlig högtid i Umeå

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Sex nya professorer vid S-fakulteten i Umeå representerar ett brett spektrum av kunskaper och intressen; fisk, samspelet vilt-människa, sorkar som bytesdjur, restaurering av skog, naturens eget arkiv och strategier i framtida trädförädling. Vid en högtid i Umeå fredagen 11 maj installerades de nya professorerna av SLU:s rektor Lisa Sennerby Forsse. / SLU
  Läs mer