Träd - En vandring i den svenska skogen

  • En tät skog av fakta

    Etiketter: Skog
    Gunnar Wetterbergs senaste bok Träd – En vandring i den svenska skogen har en personlig inledning. ”Sverige är så mycket skog att den finns inflätad lite varstans, i historia, nutid och framtid. Skogens historia handlar om samspelet med människorna genom alla tider.” / Dagens Bok
    Läs mer