trä- och byggbranschen

  • Nytt projekt ska skapa grönare byggnader

    Etiketter: Forskning & utbildning, Trä och träindustrin
    Genom att ersätta icke förnybara byggmaterial som betong och stål med träbaserade material, kan man minska utsläppen av koldioxid och använda naturtillgångar mer effektivt. Ett nytt, stort projekt vid Linnéuniversitetet, i samarbete med 15 företag i trä- och byggbranschen, ska öka konkurrenskraften för korslimmat trä som ett av framtidens konstruktionsmaterial./ Linnéuniversitetet
    Läs mer