Tomas Lundmark

 • Tomas Lundmark: Kan man både skydda och bruka den fjällnära skogen?

  Etiketter: Skog
  Skogsutredningen är ute på remiss. Förslaget att göra den fjällnära skogen till nationalpark och upphöra med skogsbruket innebär höga samhällskostnader. Satsa i stället på aktivt men naturnära skogsbruk, skriver Tomas Lundmark, SLU-professor i skogsskötsel i en debattartikel på Altinget. / Altinget
  Läs mer
 • Greve Carl Bernadottes skogspris går i år till SLU-professor Tomas Lundmark

  Etiketter: Skog
  Föreningen Skogens finaste utmärkelse går i år till professor Tomas Lundmark, SLU, en hyllad pedagog som enligt juryn bland annat visar att väl förvaltad kan skogen ge mer till alla – men inte allt till någon. Guldkvistarna i år tilldelas professor Camilla Sandström, statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet som forskar om hållbar landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning, Johan Kuylenstierna (bland annat ordförande i Klimatpolitiska rådet) samt Lars Stigsson, kemist och entreprenör och grundare av företaget Sunpine som tillverkar diesel av tallolja. / Föreningen Skogen
  Läs mer
 • Slutreplik från Tomas Lundmark: "Skogen behöver tvärvetenskap"

  Etiketter: Skog
  "Kanske är det just den starka personliga övertygelsen om att det finns en ”rätt framtid” för skogen som gör att Westholm lägger sådan möda på att misskreditera Future Forests med sitt breda och tvärvetenskapliga angreppssätt." Så avslutar SLU-professor Tomas Lundmark en slutreplik i debatten i Skogsaktuellt. Lundmark: "Professor emeritus vid SLU Erik Westholm tycker att jag är konspiratorisk när jag reflekterar över den attack som skogsbruket återigen utsätts för från särintressen. Att den sker exakt samtidigt som DN:s granskning som bygger på likartad frågeställning väcker onekligen frågor." / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Tomas Lundmark bemöts av Erik Westholm: "Tvivlet ökar om att skogsbruket är på rätt väg"

  Etiketter: Skog
  Erik Westholm, professor emeritus på SLU, bemöter professorskollegan Tomas Lundmarks debattartikel i Skogsaktuellt härom dagen där denne menade att skogsbruket är under stark attack. Westholm skriver: "Det Tomas Lundmark kallar en samordnad kampanj mot skogsbruket kanske snarare speglar ett ökande tvivel hos allt fler om att vi är på rätt väg med skogsbruket, ett sökande efter en ny trovärdig modell för svenskt skogsbruk." / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • "Skogsbruket under attack!"

  Etiketter: Skog
  Den svenska skogsbruksmodellen, skogsägarna, skogsindustrin och skogsforskningen är satt under granskning. Miljörörelsen och delar av svensk media har gjort gemensam sak i en samordnad kampanj mot skogsbruket. I en av landets större dagstidningar, Dagens Nyheter, uppmärksammades nyligen ett antal skogsforskare och deras kopplingar till närings­livet, skriver Thomas Lundmark på SLU i Skogsaktuellt: "Målen och anspråken på skogen är orealistiska, och därmed grundorsaken till den polariserade debatt om skogen som vi sett den senaste tiden." / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • ”Vi behöver bruka vår skog mer – inte mindre”

  Etiketter: Skog
  ”Vi behöver bruka vår skog mer, inte mindre, om vi ska klara alla mål och anspråk som ställs på skogen. Är målen med skogsbruket tydliga och realistiska finns det kunnigt folk som vet hur man gör för att nå dem”, skriver SLU-professorn Tomas Lundmark i en slutreplik i Altinget i en debatt med Magnus Nilsson. / SVEBIO
  Läs mer
 • Rapport: Skogen räcker inte

  Etiketter: Forskning & utbildning
  – Nu är det dags att på allvar diskutera hur skogen ska användas och vilka nyttor som ska prioriteras. Det säger Tomas Lundmark, SLU, som publicerat rapporten, som ett diskussionsunderlag där framför allt storleksordningen på den tillgängliga skogsresursen belyses. Frågan om skogen räcker till är komplex och rapporten tydliggör att skogsresursen kan komma att behöva prioriteras mellan olika intressen. / Future Forests, SLU
  Läs mer
 • Viktiga lärdomar för skogens dialogprocesser

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Vad är viktigt att tänka på när man inleder en dialogprocess om naturresursfrågor? – Att vara tydlig från start och att vara systematisk och noggrann vid utförandet av de olika processleden, svarar statsvetaren Johanna Johansson, Södertörns högskola. Tillsammans med Camilla Sandström, Umeå universitet och Tomas Lundmark, SLU, har hon studerat Skogsstyrelsens dialogprocess om målanpassad ungskogsskötsel. / SLU
  Läs mer
 • Vilket samhälle vill du se i framtiden?

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Vad är bäst för klimatet – ska vi bedriva ett aktivt skogsbruk eller ska vi låta skogen stå? Tidsperspektiv, systemavgränsningar och personliga värderingar är viktiga frågeställningar att ta hänsyn till för att förstå denna polariserade debatt. Det menar Tomas Lundmark, professor i skogsskötsel vid SLU. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Debatt: ”Nordens skogar – vårt trumfkort för klimatet”

  Etiketter: Skog
  Fakta talar för att den brukade skogen ska fortsätta brukas för att göra mest klimatnytta. Sverige och Finland kan bli föregångsländer och visa hur politik, industri och markägare i samverkan skapar förutsättningar för en fossilfri tillvaro, skriver professorerna Pekka Kauppi och Tomas Lundmark i en replik till Greenpeace. / SvD
  Läs mer

Sidor