tillväxtförmåga

  • Skogforsk: Tallen har förvånansvärt god tillväxtförmåga - bättre än granens

    Etiketter: Skog
    Försök med gran och tall på samma mark visar på tallens förvånansvärt goda tillväxtförmåga. Tallskog tillhandahåller även en högre nivå av ekosystemtjänster och biodiversitet. Vi har en lång tradition av forskning inom skogsskötsel i Sverige. Däremot finns det få försök där gran och tall växer på samma mark, vilket onekligen är det bästa sättet att undersöka trädslagens tillväxt i relation till varandra. Bristen på sådana studier försvårar möjligheten att göra tillförlitliga jämförelser mellan arterna. Nu visar en färsk avhandling som använder just detta tillvägagångsätt; att tallens tillväxt i jämförelse med granens, tidigare verkar ha underskattats. / Skogforsk
    Läs mer