tillsynsarbete

 • Skogsstyrelsens fokus i årets tillsyn: Hårt betade ungskogar och hänsyn till rennäringen

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen har fattat beslut om vad som ska prioriteras inom tillsynsverksamheten år 2021. Fokus i den nya tillsynsplanen ligger bland annat på de hårt betade ungskogarna i norr och hänsyn till rennäringens intressen. "Det är primärt tillståndet i skogen som avgör hur vi riktar vår tillsyn. Förutsatt att det är likartat tillstånd i skogen så är sannolikheten för att bli kontrollerad och vilka tillsynsverktyg vi använder samma oavsett var i landet själva åtgärden sker", säger Åsa Lundberg, processförvaltare för tillsyn. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Effektiv tillsyn från helikopter

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen testar nya grepp i sitt tillsynsarbete och byter bil mot helikopter för att kontrollera skogsägares arbete med avverkning och återväxt. Gotland är först ut i landet./ Helagotland.se
  Läs mer
 • Avverkningar i Jämtland följs upp med helikopter

  Etiketter: Skog
  Veckans flygningar är en del av Skogsstyrelsens tillsynsarbete och syftar framförallt till att kontrollera om det kommer ny skog efter avverkning. Genom att använda helikopter effektiviseras arbetet eftersom större ytor kan kartläggas på kortare tid. Drygt 240 hyggen kommer att inventeras under veckan. / Skogsstyrelsen
  Läs mer