tall

 • Insektsskador efter stormfällning

  Etiketter: Stormfällning
  Insektsskada på virke
  Obarkat virke som ligger kvar i skogen löper stor risk att angripas av insekter och blånadssvampar om det inte transporteras ut i tid. Det kan bli en yngelplats för märgborrar (på tall) och granbarkborrar (på gran). När insekterna förökats finns det stor risk att de ger sig på även stående frisk skog. / SkogsSverige
  Läs mer
 • Tallen pressad av älgbetesskador i Götaland

  Etiketter: Skog
  Skogsskador orsakade av älg och andra hjortdjur är fortsatt omfattande i Götaland. Det visar en första analys av den skadeinventering som nyligen avslutats i södra Sverige. Övriga landet inventeras fortfarande. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ståndortsanpassat skogsbruk för skogsägaren och jägaren

  Etiketter: Friluftsliv & jakt, Skog
  Att älgen är en skadegörare på tall är inget nytt men tack vare älgbetesinventeringen och projektet Mera Tall finns mer kunskap. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Ökade svamp- och insektsskador på skog i länet

  Etiketter: Skog
  Skogsskadorna orsakade av insekten granbarkborre ökar i omfattning i Jämtlands län. Även tallskog hotas nu av en skadegörare. / SR P4 Jämtland
  Läs mer
 • El Niño och klimatförändringar orsakar utbrott av rödbandsjuka på tall över hela världen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Bestående förändringar i temperatur, nederbörd och luftfuktighet kan mycket snabbt göra tidigare suboptimala miljöer högst gynnsamma för många sjukdomar. En sådan är rödbandsjuka, som de senaste decennierna fått allt fler och kraftigare utbrott, inte minst på platser där den funnits under lång tid redan. / SLU
  Läs mer
 • Satsar på underkläder – av barrskog

  Etiketter: Skog
  Med stadiga rötter i Norrland satsar nu två personer på att förädla barrskog från de norrländska skogarna. – Vi kommer att tillverka och sälja kalsonger av gran- och tallskog, berättar Niklas Gilmark som driver satsningen tillsammans med Stefan Söderberg. Först att köpa in produkten är NK i Stockholm. / VK.se
  Läs mer
 • Nu är Sveriges största skogsägare medlemmar i Paper Province

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Sveaskog Förvaltnings AB är nu medlemmar i Paper Province. Som ägare av 14 procent av skogen är de Sveriges största skogsägare. – Vi producerar tall och grantimmer, massaved och biobränsle till våra kunder, berättar Eva Karlsson Berg, marknadsområdeschef för Mitt. / Paper Province
  Läs mer
 • Mera tall, mindre gran och bättre samverkan – seminarium 26 november i Växjö

  Etiketter: Skog
  Mer tall i försöksområdet, färre skadade tallar och en bättre samverkan mellan skogsägare och jägare. Det är en del av resultatet efter fem års arbete med projektet Mera tall. Den 26 november presenteras några av slutsatserna. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Rödbandsjuka på tall: Svampen tycks klara sig bra i Sverige

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Rödbandsjuka är en allvarlig svampsjukdom på tall i delar av världen, och 2007 upptäcktes det första säkra angreppet i Sverige. Nu har det visats att svampen finns i stora delar av landet, men hur besvärlig sjukdomen kan bli här återstår att se. Ett fältförsök från SLU visar dock att sjukdomsutvecklingen på tall- och contortaplantor i mellersta Sverige är jämförbar med vad som har setts i varmare områden i världen. / SLU
  Läs mer
 • Barktäkt - ett kulturminne

  Etiketter: Skog
  I Sápmi återfinns tallar med skador, trädet lever men har ett utskuret fönster, ibland med ristningar i. Det är spår efter samer som skördat bark, dels som kosttillskott men även till förvaring bland annat av sentrådar. / Sápmi
  Läs mer

Sidor