tall

 • 15 miljoner ska minska viltbetesskador och försurning

  Etiketter: Skog
  Varannan ung tall har betesskador av vilt, visar Skogsstyrelsens inventeringar. Nu finns nästan 15 miljoner kronor att ansöka för kurser och information i arbetet med att skapa en viltstam i balans men också för att minska försurningen i skogen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Bristen på tall får konsekvenser

  Etiketter: Skog
  Det har bland annat ett flertal skogsägare i Jönköpingstrakten fått känna av. Där har klövviltet till och med gett sig på grangallringar. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Tall i tanken – hållbarare bilkörning med grön bensin

  Etiketter: Bioenergi
  Uttrycket ”Sveriges gröna guld” har fått en ny innebörd. Skogen ska numera inte bara ge virke och papper – utan också rädda klimatet. Kemiteknikforskaren Christian Hulteberg har lyckats omvandla en restprodukt från pappersmassatillverkningen till en vätska som är kemiskt identiskt med bensin. År 2021 planeras denna svenska skogsbensin finnas på tankstationerna. / Lunds universitet
  Läs mer
 • I Främlingshem förvånar tallen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Några mil från Gävle jämförs tillväxten för gran och tall. Resultaten förbryllar och överraskar! / SLU
  Läs mer
 • Döda tallar gynnar biologisk mångfald på Gotland

  Etiketter: Skog
  Den torra sommaren har inte bara drabbat lantbrukare och deras djur. Också skogen har tagit skada. Bland annat på Gotland så har fler tallar än vanligt dött på grund av vattenbrist. Men de döda träden kan faktiskt göra nytta om de får stå kvar. / SVT Öst
  Läs mer
 • Följderna av tallens reträtt

  Etiketter: Skog
  När tallen ersätts av gran förändras landskapet i grunden. Den öppna ljusa tallskogen har en frodigare markflora jämfört med den mörka mossiga granskogen. / SLU
  Läs mer
 • För höga betesskador i nästan alla inventerade områden

  Etiketter: Skog
  I bara ett av 31 inventerade älgförvaltningsområden i Götaland är skadorna efter viltbete på tall på en tolerabel nivå. Det visar Skogsstyrelsens senaste inventering. Skadorna orsakar stora förluster för skogsbruket. Dessutom visar en ny prognos att tillgången på foder för älgen minskar på många håll vilket riskerar att öka betestrycket ytterligare. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ny tall på tronen – Sveriges högsta finns i Värmland

  Etiketter: Skog
  Träd kan bli både gamla och växa högt upp i skyn. Stora träd väcker uppmärksamhet och de som är störst eller längst blir kända långt utanför sin egen hemskog. I Sverige har den längsta tallen fram tills nu ansetts vara en bjässe som växer i Böda Kronopark på Öland. Den mäter 36 meter från marken upp till toppen, lika mycket som höjden av ett tolvvåningshus. Nu är den Öländska tallen dock slagen av en värmländsk jätte på 37,8 meter i Gräsmark. / Skogsforum
  Läs mer
 • Nytt hot mot svensk tall

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Svampen Fusarium circinatum är en potentiellt allvarlig invasiv skadegörare på tall. Svensk tall och fler än 50 andra arter inom tallsläktet Pinus – och dessutom douglasgran (Pseudotsuga menziesii) – är mottagliga för F. circinatum. / SLU
  Läs mer
 • Omfattande angrepp av tallstekel i södra Sverige

  Etiketter: Skog
  Just nu pågår ett omfattande angrepp av röd tallstekel på många håll i södra Sverige. Det handlar om larver som äter upp tallarnas barr, men Skogsstyrelsens besked till markägarna är: Sitt lugnt i båten! / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor