tall

 • Torr sommar gav tillväxtstörningar på tall

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Höstens inventeringar av tallföryngringar i sydöstra Sverige visade att tillväxtstörningar ökat sedan föregående vår. Fortfarande är orsaken okänd och arbetet fortsätter nu med experiment i fält. / Skogforsk
  Läs mer
 • Parasitsvamp kan hota svenska tallar

  Etiketter: Forskning & utbildning
  En svampsjukdom som angriper tall har för första gången upptäckts i Sverige av forskare vid SLU. Fynden har gjorts på bergtall. Eftersom barren gulnar förlorar träden tillväxt och riskerar på längre sikt att dö. I värsta fall kan sjukdomen få spridning till den vanliga tallen. / ATL
  Läs mer
 • Parasitsvamp kan hota svenska tallar

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  En svampsjukdom som angriper tall har för första gången upptäckts i Sverige och Skandinavien av forskare vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). Fynden har gjorts på bergtall (Pinus mugo). Eftersom barren gulnar förlorar träden tillväxt och riskerar på längre sikt att dö. I värsta fall kan sjukdomen få spridning till den vanliga tallen (Pinus sylvestris) som är ett av landets vanligaste trädslag./ SLU
  Läs mer
 • Svenska skogen har potential att ersätta fossila beståndsdelar i däck

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Forskare vid RISE ETC i Piteå har lyckats framställa biobaserad kimrök från sågspån av tall och gran via pyrolys. Resultaten antyder också att framställningen blir billigare än konventionell framställning med tunga fossilbaserade bränslen. / RISE
  Läs mer
 • 15 miljoner ska minska viltbetesskador och försurning

  Etiketter: Skog
  Varannan ung tall har betesskador av vilt, visar Skogsstyrelsens inventeringar. Nu finns nästan 15 miljoner kronor att ansöka för kurser och information i arbetet med att skapa en viltstam i balans men också för att minska försurningen i skogen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Bristen på tall får konsekvenser

  Etiketter: Skog
  Det har bland annat ett flertal skogsägare i Jönköpingstrakten fått känna av. Där har klövviltet till och med gett sig på grangallringar. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Tall i tanken – hållbarare bilkörning med grön bensin

  Etiketter: Bioenergi
  Uttrycket ”Sveriges gröna guld” har fått en ny innebörd. Skogen ska numera inte bara ge virke och papper – utan också rädda klimatet. Kemiteknikforskaren Christian Hulteberg har lyckats omvandla en restprodukt från pappersmassatillverkningen till en vätska som är kemiskt identiskt med bensin. År 2021 planeras denna svenska skogsbensin finnas på tankstationerna. / Lunds universitet
  Läs mer
 • I Främlingshem förvånar tallen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Några mil från Gävle jämförs tillväxten för gran och tall. Resultaten förbryllar och överraskar! / SLU
  Läs mer
 • Döda tallar gynnar biologisk mångfald på Gotland

  Etiketter: Skog
  Den torra sommaren har inte bara drabbat lantbrukare och deras djur. Också skogen har tagit skada. Bland annat på Gotland så har fler tallar än vanligt dött på grund av vattenbrist. Men de döda träden kan faktiskt göra nytta om de får stå kvar. / SVT Öst
  Läs mer
 • Följderna av tallens reträtt

  Etiketter: Skog
  När tallen ersätts av gran förändras landskapet i grunden. Den öppna ljusa tallskogen har en frodigare markflora jämfört med den mörka mossiga granskogen. / SLU
  Läs mer

Sidor