SweTree Technologies

 • 50 miljoner till framtidens plantor

  Etiketter: Skog
  Södra är med och satsar på en storskalig och automatiserad produktion av förädlade skogsplantor genom innovations och teknikutvecklingsbolaget SweTree Technologies. 50 miljoner kronor investeras i en pilotanläggning i Umeå. Bakom finansieringen står även Stora Enso, Sveaskog och Holmen, skriver Södra i ett pressmeddelande./ Södra
  Läs mer
 • Almi Invest säljer sitt innehav i SweTree Technologies

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Almi Invest säljer sitt innehav i världsledande skogsbioteknikbolaget SweTree Technologies till Stora Enso, en av befintliga ägarna, samt till Wallenberg Foundations AB, som går in som ny ägare. / Almi
  Läs mer
 • VD byte på SweTree Technologies

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Mats Johnson, VD på SweTree Technologies AB lämnar sin befattning i samband med årsstämman 21 maj 2015. Styrelsen i SweTree har utsett Carl-Gustav Löf till ny VD. Carl-Gustav är sedan 2014 vice VD och FoU-chef på SweTree. / SweTree
  Läs mer
 • SweTree Technologies gjorde en vinst på 3.1 miljoner kr för 2014

  Etiketter: Skog
  SweTree Technologies gjorde 2014 en vinst på 3.127 kkr (509 kkr) före extraordinära kostnader. Omsättningen var 39.814 kkr (42.072 kkr). Inklusive extraordinära kostnader blir vinsten 570 kkr, även det bättre än vinsten föregående år och det bästa resultat företaget uppnått. SweTree Technologies är ett världsledande skogsbioteknikföretag som tillhandahåller teknologier för att möta en av framtidens stora utmaningar: hållbar produktionsökning av förnybar skogsråvara med högt förädlingsvärde med syfte att ersätta icke förnyelsebara produkter som stål, betong, plast och fossil energi. / SweTree
  Läs mer
 • SweTree Technologies (STT) har erhållit 5 miljoner kronor i projektstöd från Vinnova

  Etiketter: Forskning & utbildning
  STT arbetar sedan 2006 med somatisk embryogenes, en teknologi för att effektivt kunna producera förädlade granar, s.k. ”frösticklingar”. Vi har under den perioden drivit ett forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans med fyra skogsindustriella samarbetspartners: Sveaskog, Bergvik Skog, Holmen och Södra. Projektet har visat att det är möjligt att i hög grad automatisera produktionsprocessen. Vi har hittills under projektet sökt sex nya patent för denna nya teknologibas. Nästa projektsteg är att visa att den automatiserade processen är tillräckligt kostnadseffektiv genom att göra en uppskalning av produktionen till pilotskala. Pilotskaleprojektet kommer att genomföras i tre faser t.o.m. 2016. De 5 miljoner vi nu har tilldelats avser den första fasen. / SweTree Technologies
  Läs mer