Svenskt Trä

 • Risk för tullar på svenskt trä i USA

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Europeiska sågverk ligger i skottgluggen för att åka på strafftullar på exporten till USA. Det anser Michel Vincent, ekonomi- och marknadsdirektör på Quebecs Skogsindustriråd. / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Här är juryn för Träpriset 2020!

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Det prestigefyllda Träpriset är en av de främsta utmärkelserna inom svensk arkitektur och delas ut vart fjärde år av branschorganisationen Svenskt Trä. Nu står fem jurymedlemmar med bred erfarenhet inom arkitektur på både nationell och internationell nivå, redo för Träpriset 2020. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Populärt med gran i Kina

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Gran är fortfarande det mest populära svenska träslaget på mässan Furniture Manifacturing & Supply fair (FMC) i Shanghai. Tillsammans med tio sågverksföretag kommer branschorganisationen Svenskt Trä att medverka vid FMC, en årlig mässa som riktar sig till möbel- och träbearbetningsindustrin. Mässan går av stapeln mellan den 11 och 14 september./ Woodnet.se
  Läs mer
 • ”Träbyggandet är här och nu!”

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Träbyggandet är ett stort, nationellt intresse och det fortsätter att växa. Under Trä & Teknik-mässan lyftes många exempel fram där trä är en viktig del av lösningen för några av våra mest aktuella samhällsproblem. Med smarta digitala sågverk, effektiva produktionsanläggningar och industriella byggprocesser möter träbyggindustrin den ökade efterfrågan på fler bostäder, lägre klimatpåverkan och sysselsättning i hela landet. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • H.M. Konungen mötte Svenskt Trä

  Etiketter: Trä och träindustrin
  H.M. Konungen har på eget initiativ besökt Trä & Teknik, Nordens ledande mässa för träindustrin. Efter sitt engagerade invigningstal mötte han branschorganisationen Svenskt Trä och några av dess medlemmar. − H.M. Konungen visade stort intresse för träbyggandets roll för att möta klimathotet, säger Mikael Eliasson, direktör på Svenskt Trä. / Svenskt trä
  Läs mer
 • Nu är Limträhandbok Del 4 här

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Intresset för att bygga i limträ bara ökar och därmed behovet av relevant kunskap för olika målgrupper. Nu lanseras Svenskt Träs Limträhandbok Del 4 med undertiteln Planering och montage av limträkonstruktioner. − Den riktar sig i första hand till projektörer, konstruktörer, entreprenörer och montörer, säger Johan Fröbel, chef teknik och distribution. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Trä & Teknik - en viktig mötesplats när träbyggindustrin går mot 40 miljarder

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Klimat-, sysselsättning- och boendefrågan står idag överst på många agendor. Detta innebär vind i seglen för träbyggindustrin då både materialets styrkor och industriellt träbyggande är viktiga pusselbitar för att möta dessa utmaningar. Besök Trä & Teknik-mässan i Göteborg den 28–31 augusti och träffa representanter från en industri vars omsättning beräknas fördubblas fram till år 2025. Mässan invigs av H.M. Konungen. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Försäljningen av limträ fortsätter att öka!

  Etiketter: Trä och träindustrin
  En stark avslutning på första halvåret 2018 resulterade i nya rekordsiffror för den svenska limträbranschen. − Det är en stadig och långsiktig försäljningsökning som inte ens en sen vår kunde stoppa, säger Johan Fröbel, chef teknik och distribution. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Bygg på miljonprogrammet med flera våningar i limträ

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Regeringens nya påbyggnadsbonus är ett incitament till att bygga fler våningar på befintliga bostadshus. Limträ är det självklara materialet i sådana projekt, eftersom det innebär ett både effektivt, ekonomiskt och klimatsmart byggande. De svenska limträproducenterna är positiva till regeringens bonus som infördes den 2 maj och de stärkta möjligheterna att skapa hållbar förtätning med påbyggnader i limträ. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Jörgen Hermansson från Södra blir European Woods nya ordförande

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Vid European Woods möte i tisdags den 29 maj utsågs Jörgen Hermansson, Södra, till ny ordförande efter Jan Söderlind, branschorganisationen Svenskt Trä. European Wood är en samarbetsplattform med bas i den europeiska sågverksindustrin för påverkan av byggregler och standardisering i främst Kina och Japan. Förutom Sverige som ansvarar för koordineringen av arbetet återfinns också norsk, finsk och österrikisk sågverksindustri. / Svenskt Trä
  Läs mer

Sidor