Svenskt Trä

 • Trä stärker sin position i forskarvärlden

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Chalmers tekniska högskola samt branschorganisationerna Svenskt Trä och Trä- och Möbelföretagen, TMF, finansierar tillsammans en ny forskningsassistent inom träområdet. Dr. Robert Jockwer som tidigare arbetat på ETH i Zürich , tillträder tjänsten på Chalmers i februari 2019 och kommer främst att arbeta med utbildning och forskning inom träkonstruktion. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Årets Träriddare är målmedveten och har fingertoppskänsla

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Den 22 november tilldelade branschorganisationen Svenskt Trä utnämningen Årets riddare av Trämarknadsorden till Suzan Ljungemo, International Sales Director vid Moelven Timber. Suzan Ljungemo har jobbat inom träbranschen i över 20 år och har på många sätt bidragit till att utveckla hela marknaden. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Svenska sågverk satsar på nytt marknadssegment i Kina

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Den 24 – 26 november deltog branschorganisationen Svenskt Trä, tillsammans med representanter från svenska sågverk, i en konferens om behandlat trä för utomhusbruk i Kina. Representanterna från de svenska sågverken fick möjlighet att skapa nya och fördjupa tidigare kontakter med kinesiska företag inom branschen för behandlat utomhusträ. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Framtidstro under årets Trämarknad trots internationell oro och handelskrig

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Under årets upplaga av Trämarknaden, arrangerat av branschorganisationen Svenskt Trä, diskuterades dels nordisk bygghandel dels internationell marknad med fokus på Kina, USA och Nordafrika. Vid sidan om djupdykningar i de olika marknaderna var digitalisering, standardisering och produktifiering ett tema under dagen. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Stort intresse för växande träbransch

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Trä fortsätter att ta marknadsandelar som byggnadsmaterial och det växande intresset syntes också på branschorganisationen Svenskt Träs Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä. − Allt fler inser att det är både enkelt och hållbart att bygga med träkonstruktioner, säger Johan Fröbel, chef teknik och distribution. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Möt hela träindustrin i Karlstad

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Trämarknaden i Karlstad är en mittpunkt och mötesplats för såväl den svenska som internationella sågverksbranschen. Under en för- och eftermiddag den 22 november möter vi de främsta företrädarna från trä- och sågverksindustrin som delar med sig av trender och utveckling av träindustrins marknad. Välkommen att delta under seminarium och presslunch samt under utnämningen av riddare av Trämarknadsorden. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Fler vill se trä i flervåningshus

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Den svenska byggbranschen anser att limträ är ett bra val för flervåningshus. Det visar en ny undersökning som branschorganisationen Svenskt Trä genomfört. − Framgångsrika projekt och allt bättre konceptlösningar gör att intresset för höga hus med limträstomme ökar, säger Johan Fröbel, chef teknik och distribution. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Djupdyk i framtidens träbyggande – tema planering och montage

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Välkommen att delta under seminariet för ingenjörsmässigt byggande i trä. På plats finns entreprenörer, konstruktörer, projektörer och arkitekter och ett fullspäckat seminarieprogram om planering och montage av större träkonstruktioner. Seminariet är ett forum för tekniska frågor kring framtidens träbyggande och nästan 550 personer har anmält sig. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Varmt mottagande av efterfrågad handbok om träförpackningar

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Det visades ett stort engagemang för miljömässigt hållbara förpackningar under Scanpack-mässan i Göteborg. Under mässan lanserade branschorganisationen Svenskt Trä en ny handbok om träförpackningar. – Den här handboken är efterlängtad och det blir allt tydligare att fler inser att träförpackningar är starka, kostnadseffektiva och flexibla, säger AnnCharlotte Wigert, huvudförfattare till Förpackningshandboken. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Myter om träkonstruktioner och ljud lever kvar

  Etiketter: Trä och träindustrin
  ”Inga akustikproblem träkonstruktioner i limträ”. Uppfattningen att trä- och limträkonstruktioner får problem med störande ljud är en myt, det visar både forskning och praktisk erfarenhet. Ändå lever myten kvar. − Tvärtom kan akustiken i trähus upplevas mjukare och behagligare än i hus med andra konstruktionsmaterial, säger Johan Fröbel, chef teknik och distribution. / Svenskt Trä
  Läs mer

Sidor