Svenskt Trä

 • Träpriset 2020

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Träpriset är ett arkitekturpris instiftat av Svenskt Trä och en av Sveriges största och mest kända arkitekturtävlingar. I Träpriset 2020 har sammanlagt 130 tävlingsbidrag kommit in. Av dessa har juryn besökt drygt 40 byggnader och av dessa har 12 byggnader nominerats. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Uppdaterade handböcker för dimensionering av träkonstruktioner

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Nu ges Dimensionering av träkonstruktioner Del 1–3 ut i uppdaterad utgåva, 3:2019, korrigerad enligt Boverkets nya konstruktionsregler EKS 11 (BFS 2019:1). Branschorganisationen Svenskt Träs publikationer används på universitet och högskolor, samt av yrkesverksamma som projekterar bärande träkonstruktioner. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Formgivare väljer material med människa och miljö i åtanke

  Etiketter: Trä och träindustrin
  En ökad respekt för materialvalet syns på Stockholm Furniture & Light Fair 2020. Formgivare väljer naturliga material och återanvänder gärna restprodukter för att skapa nytt. Omtanken bottnar i en vilja att ta hand om vår planet och skapa miljöer som ökar vårt välbefinnande. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Därför väljer designstudion Form Us With Love svenskt trä

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Idag väljer allt fler trä i inredning för att gynna det egna och planetens välbefinnande. Designstudion Form Us With Love, FUWL, har valt inredning i svensk furu för lanseringen av en ny produkt och beskriver det som ett bra val ur hållbarhetssynpunkt. Displayer i svensk furu med sotad ytbehandling. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Nytt försäljnings- och produktionsrekord för svensk limträindustri!

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Under 2019 ökade försäljningen och produktionen av svenskt limträ till nya rekordnivåer. Det är inte bara positivt för limträtillverkarna. Toppnoteringen är också ett tecken på ökad miljömedvetenhet och att omställningen till ett mer hållbart byggande börjar ta fart. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Limträ ger säkrare byggarbetsplatser

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Att det är både miljösmart och ekonomiskt att bygga i limträ känner många till. Men att träbyggnationer också kan innebära en bättre miljö på byggarbetsplatsen är kanske inte lika bekant. Branschorganisationen Svenskt Trä talade med två erfarna projektledare för att höra vilka hälso- och säkerhetsfördelar det finns med byggarbetsplatser där doften av trä dominerar. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Undersökning visar: Limträ är enklast att kalkylera och prissätta

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Limträ underlättar inte bara byggprocessen, det förenklar projekteringen också. Det visade sig i branschorganisationen Svenskt Träs undersökning där 1 000 personer i byggbranschen fick svara på hur de tycker det är att arbeta med olika stommaterial. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • De är nominerade till Träpriset 2020

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Idag offentliggör branschorganisationen Svenskt Trä de 12 finalister som tävlar om Träpriset 2020. En enig jury har valt ut de objekt som representerar det bästa av svensk träarkitektur från de senaste fyra åren. En tydlig trend är att allt fler publika byggnader byggs i trä. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • De är nominerade till Träpriset 2020

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Idag offentliggör branschorganisationen Svenskt Trä de 12 finalister som tävlar om Träpriset 2020. En enig jury har valt ut de objekt som representerar det bästa av svensk träarkitektur från de senaste fyra åren. En tydlig trend är att allt fler publika byggnader byggs i trä. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Framtidens byggprojekt: stora intryck med små avtryck

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Under seminariedagen den 21 november på Trämarknaden i Karlstad fick åhörarna ta del av både världens största trähusprojekt och nordens högsta. Allt fler vill se hållbara val i hela byggprocessen och ställer krav på redovisad klimatnytta i projekten. En förutsättning för att lyckas med detta är digitalisering av hela värdekedjan. / Svenskt Trä
  Läs mer

Sidor