svenskt skogsbruk

 • Svensk spetskompetens utvecklar japanskt skogsbruk

  Etiketter: Skog
  År 2008 lanserade Mora in Europe AB böckerna Arbete i avverkningslag del 1 och del 2. Två större uppgraderingar resulterade i utgåvan från 2013. Böckerna används i varierande omfattning på nästan samtliga skolor med skoglig inriktning i Norden samt Baltikum. Privatpersoner och företag som köpt böckerna under åren uppgår till närmare 1.000 st och talskivorna uppges vara mycket uppskattade. Den engelska utgåvan av samma upplaga har sålts till ett antal länder. Under år 2017 ingicks avtal med National Forestry Extension Association om rätt att producera böckerna i Japan. / Anläggningsvärlden
  Läs mer
 • Regeringen bör fortsätta värna självbestämmande i skogsfrågor

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Regeringen bör värna Sveriges självbestämmande i skogsfrågor och arbeta för att få gehör för ett hållbart svenskt skogsbruk inom EU... / Riksdagen
  Läs mer
 • En genomlysning av den svenska modellen för skogsbruk

  Etiketter: Skog
  Vad är egentligen den svenska modellen för skogsbruk? Vad består den av? Skiljer den sig från andra länders modeller för att styra hur skogen brukas? Om den skiljer sig på ett avgörande sätt från andra modeller, vad har den i så fall för styrkor och svagheter? / SLU
  Läs mer
 • Film om svenskt skogsbruk ­– nu på ryska

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Nu finns SLU:s film om den svenska skogsbruksmodellen också på ryska på SLU:s youtube-kanal. / SLU
  Läs mer