svenska träd

 • Faktablad blev skogsskyltar

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Skogen i Skolan har tillsammans med Skogssällskapet tagit fram ett antal faktablad om svenska träd, skogsbruk, djur och jakt m.m. I juni 2014 sattes de upp som skyltar på "Lärande stig" som hör till Bergastigen, en 6 km lång promenadstig som löper runt samhället Lagan i Småland. / Skogen
  Läs mer
 • WoodWall - en lättmonterad fondvägg av äkta björkved

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Ved som inredning – tidlöst och naturligt En vacker vedtrave är något som många av oss attraheras av. Det är något äkta och genuint med ved. Vår byggbara vedvägg är av rund björkved som monterats på en mörkbetsad skiva. När man tittar på vedväggen så gör den mörka bakgrunden att det är ser ut som en äkta vedtrave, trots att varje vedträ endast är 15 och 20 mm djupa. Byggdjupet på hela skivan är endast ca 25 mm och vedens varierande höjd gör intrycket väldigt levande och autentiskt. / Gardenfire
  Läs mer
 • Färre almar drabbade av almsjuka på Gotland i år

  Etiketter: Skog
  Färre träd har drabbats av almsjuka på Gotland i år jämfört med 2013. Totalt hittades 3200 sjuka almar jämfört med 3400 året innan. Det visar den inventering som Skogsstyrelsen genomfört under sommaren. Arbetet med att hugga ner och förstöra de sjuka almarna pågår. Totalt är det 4700 träd som ska huggas ner och förstöras innan maj 2015. Det inkluderar dels träd från årets inventering, dels cirka 900 kvarstående träd från i fjol samt cirka 600 så kallade riskträd. Riskträd är träd som kan utgöra yngelmaterial för almsplintborre eller som bedöms ha rotkontakt med redan sjuka almar. Dessa förstörs i förebyggande syfte. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Lär dig mer i skogen

  Skogen i Skolan har tillsammans med Skogssällskapet tagit fram ett antal faktablad om svenska träd, skogsbruk, djur och jakt m.m. I juni 2014 sattes skyltar upp med denna information på "Lärande stig" som finns på Bergastigen, en 6 km lång promenadstig som löper runt samhället Lagan i Småland. När du besöker skogen här kan du lära dig mer! Bengt-Ivar Johansson, ledde Leaderprojektet Linné som satte upp de informativa skyltarna. Faktabladen hittar du på Skogen i Skolans webbplats.
  Läs mer
 • Lär dig mer om våra svenska träd

  Etiketter: Skog
  På SkogsSveriges webbplats finns faktablad över våra svenska träd. Här kan du lära dig mer om våra 27 vanligaste träd med svart-vita illustrationer, beskrivningar av de mest typiska egenskaperna, historisk och nutida användning. Du kan skriva ut varje sida som ett pdf-dokument. / SkogsSverige
  Läs mer
 • De är finalisterna till Sveriges bästa trädbild

  Etiketter: Skog
  Totalt har 300 fotografer skickat in över 900 bilder till Vi-skogens fototävling Sveriges bästa trädbild. Nu är det allmänheten som avgör vem av de tio finalisterna som blir Årets trädfotograf. / Webfinanser
  Läs mer
 • Hemslöjd avslöjar björkens alla hemligheter

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Björken är möjligheternas träd. Från saven till nävret, riset och rötterna kan alla delar komma till användning för den som vet hur man gör. Men hur står sig egentligen slöjden som förädlingsmetod? Vilka värden kan man utvinna ur en björk om man slöjdar av den, jämfört med om den blir pappersmassa eller timmer? I nya numret av Hemslöjd finns svaret. / Hemslöjd
  Läs mer
 • Skogsdag 8 mars

  Etiketter: Skog
  Den 8 mars kl 10 – 14 är det skogsdag på Stensätter i Vånga socken i Östergötland. Skogsdagen fokuserar på ekskogsskötsel samt maskindemonstration av ATV och miniskotare. Det är även kampanjpris på skogsplantor under skogsdagen 8 mars. 10 % rabatt på kvarvarande sortiment. / Allskogsservice
  Läs mer
 • Lär dig med om våra svenska träd

  Etiketter: Skog
  Trädskiktet är det skikt som tydligast karaktäriserar en skog. Våra vanligaste trädslag är tall och gran, men totalt finns i landet inte mindre än 45 olika arter, inklusive de av människan in förda arterna såsom t ex contortatall (Pinus contorta). För att skilja träden från buskarna, brukar man säga att träd skall vara högvuxna vedväxter där varje individ har en eller ett fåtal stammar som åtminstone nått några metershöjd. / SkogsSverige
  Läs mer
 • Skarafotograf tog Sveriges bästa trädbild

  Etiketter: Skog
  Årets trädfotograf heter Alf Helin och kommer från Skara. Hans vinnande trädmotiv tog hem en fjärdedel av de över 2 000 rösterna i Vi-skogens nyinstiftade fototävling Sveriges bästa trädbild. / Vi-skogen
  Läs mer

Sidor