svenska träd

 • Ny bild av ädellövskogens utbredning under 5000 år

  Etiketter: Skog
  Ädellövskogen i södra Sverige höll ställningen betydligt längre än man tidigare har trott, vilket kan förklara att så många hotade arter ännu finns kvar i landskapet. Dagens ädellövskogar skiljer sig dock ganska mycket från dem som fanns före människans intåg, visar en avhandling där pollenanalyser utnyttjats på ett nytt sätt. / Nättidningen Svensk Historia
  Läs mer
 • SkogsSverige besvarar dina skogliga frågor

  Etiketter: Skog
  SkogsSveriges webbplats, skogssverige.se
  SkogsSverige grundades 1995 på initiativ av flera parter inom skogssektorn och var en pionjär inom sitt området. 2011 tog Föreningen Skogen över ansvaret för verksamheten från SLU och sedan dess har den faktabaserade informationen kompletterats och ämnesområdena renodlats. Nyhetsbreven har utökats i antal och de sociala medierna har ambassadörer i form av studenter från skogliga utbildningar. Under 2013-2014 har sidornas innehåll förhöjts med fotografier från bildbyrån Skogen bild samt med illustrationer. Dessutom har sökfunktionen i SkogsSveriges frågelåda förbättrats så att du lättare ska kunna hitta svar på dina skogliga frågor. Under ämnet Lika villkor hittar du metoder för genus, jämställdhet och likabehandling. En övergång till responsiv design pågår och den nya versionen kommer att sjösättas efter årsskiftet.
  Läs mer
 • Viktigt att skydda Blekinges ädellövskogar

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Totalt skyddades nästan 26 hektar skog genom naturvårdsavtal och biotopskydd i Blekinge 2014. Framförallt skyddades äldre naturskogsartade ädellövskogar. En viktig del i arbetet med att nå miljömålet Levande skogar. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • En stilla kärleksförklaring till björken

  Etiketter: Skog
  Vad kan man utvinna i en björk? Jo, 350 bruks- och konstföremål till ett värde av cirka 250 000 kronor. Utställningen "Ur björk", som visas i Leksands Kulturhus, är inget annat än en stor kärleksförklaring till ett av jordens vanligaste lövträd och till hemslöjden/folkkonsten.
  Läs mer
 • Ny bild av ädellövskogens utbredning i södra Sverige under 5000 år

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Ädellövskogen i södra Sverige höll ställningen betydligt längre än man tidigare har trott, vilket kan förklara att så många hotade arter ännu finns kvar i landskapet. Dagens ädellövskogar skiljer sig dock ganska mycket från dem som fanns före människans intåg. Bland annat har linden varit väldigt vanlig i vissa områden. Dessa slutsatser drar Tove Hultberg från SLU i en avhandling där hon utnyttjat pollenanalyser på ett nytt sätt. / SLU
  Läs mer
 • Lär dig mer om våra svenska träd

  Etiketter: Skog
  Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av skog av olika typ. Och denna skog betyder mycket för många människor - både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl. Skogen och allt det vi får av skogen är av stor betydelse i arbetet för ett hållbart samhälle. På SkogsSverige kan du lära dig mer om våra svenska träd. / SkogsSverige
  Läs mer
 • Seminarium: Pinus contorta – En högproducerande överlevare

  Etiketter: Skog
  Contortatallen är tålig, producerar mer än vanlig tall och kan användas på ungefär samma sätt. Men det finns risker med trädslaget, bland annat för den biologiska mångfalden. Ta del av de senaste rönen om vår senast introducerade tall. Seminariet är på SLU i Umeå den 5/2. / SkogsSverige
  Läs mer
 • SkogsSverige besvarar dina skogliga frågor

  Etiketter: Julgranar, Skog
  Lär dig mer om julgranar på SkogsSverige
  Julen står snart för dörren och på SkogsSverige hittar du svaren på det du undrar. Vi har ett flertal sidor om julgranar där du kan lära dig mer om hur du sköter din julgran, var du hittar Skogis-granarna i Stockholm och du kan besvara en enkät om julgranar. Dessutom har vi fakta om våra svenska träd där granen ingår. / SkogsSverige
  Läs mer
 • Ny kartläggning av älgfodret i Skaraborg

  Etiketter: Skog
  En ny metod för att kartlägga tillgång på älgfoder visar att ungskogen i Skaraborg främst består av gran och björk - trädslag som inte tillhör älgens favoritföda. Kartläggningen har genomförts med hjälp av deltagare i Skogsstyrelsens och Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprojekt.
  Läs mer
 • Svenskt Trä inspirerar i Marocko

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Den fjärde november arrangerade Svenskt Trä en konferens i Casablanca för designers, arkitekter och yrkesverksamma inom träförädlingsindustrin. Huvudtemat var möjligheter för svenskt trä inom marockansk inredning och arkitektur. / Svenskt Trä
  Läs mer

Sidor