svenska träd

 • SkogsSverige önskar alla läsare en härlig sommar!

  Etiketter: Skog
  Under sommaren kan du lära dig mer om skog och skogsbruk på SkogsSverige. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. Följ vår Facebook-sida under sommaren! Nu tar vi sommarledigt från den 12/7 - 12/8 och önskar er en härlig sommar!
  Läs mer
 • Sveriges träd utgör ryggraden för den biologiska mångfalden – invasiva skadegörare utgör ett allt större hot

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Sverige har bara ett 40-tal inhemska trädarter, men de utgör ryggraden för landets biologiska mångfald. En väsentlig del av den övriga floran är också avgörande för många arters överlevnad. Arter som till exempel blåbär, ljung, röllika och viden är viktiga som värdväxter. / SLU
  Läs mer
 • Scouterna får kunskap om svenska träd genom Skogen i Skolan

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Torns scoutkår får kunskap om träd genom Skogen i Skolans skyltar
  Torns scoutkår är en aktiv scoutkår utanför Lund som har närmare 200 medlemmar, Scoutkåren har sin verksamhet på en gård med en relativt stor tomt till och mycket av verksamheten sker utomhus vid vindskydden och eldstaden.
  Läs mer
 • Tack alla SkogsSveriges läsare!

  Etiketter: Skog
  SkogsSverige har haft över 100.000 besök i maj och september 2017
  På knappt fem år har trafiken fyrdubblats på SkogsSveriges webbplats. I maj och september 2017 fick vi över 100.000 besök vilket är "all time high"! Det känns fantastiskt och vi är oerhört tacksamma över det genuina intresset från er läsare. Genom våra nyheter levererar vi omvärldsbevakning från skogssektorn och via våra faktasidor sprider vi skoglig kunskap. I maj hade vår expertpanel besvarat 7000 frågor sedan lanseringen av Frågelådan 1997. Dessutom har vår ambassadör Sofie Dahlén Sjöbergh, fått stor uppmärksamhet för inläggen på våra sociala medier.
  Läs mer
 • Skogen i Skolan skyltar i Pers skog på Gotland

  Skylt med Skogen i Skolans faktablad om en
  Skyltarna är utplacerade i en skog som ligger i anslutning till hembygdsgården i Västergarn och som går under arbetsnamnet ”Pers skog”. Skogen tillhör Per Widing som också sitter med i styrelsen för hembygdsföreningen.
  Läs mer
 • SkogsSveriges populäraste faktasidor

  Etiketter: Skog
  Här hittar du SkogsSveriges populäraste faktasidor: Svenska träd, beräkna själv samt massa- och papperstillverkning. SkogsSverige ger dig skoglig kunskap. / SkogsSverige
  Läs mer
 • SkogsSveriges populäraste faktasidor

  Etiketter: Skog
  SkogsSverige ger dig skoglig kunskap!
  Bland det som är mest läst finner du faktasidorna om Svenska träd, omvandlare för skogliga beräkningar och massa- och papperstillverkning.
  Läs mer
 • Lärarna blev inspirerade av Skogen i Skolan på Skogsmuseet i Lycksele

  Utomhuspedagogiska övningar med lärare på Skogsmuseet i Lycksele
  Matilda Lingegård är Regionsamordnare för Region Västerbotten och bjöd in 17 lärare från olika kommuner att delta under en inspirationsdag med temat utomhuspedagogik. Matilda presenterade Boken om skogen med fakta om skog och skogsbruk samt ett antal övningar som finns på Skogen i Skolans webbplats. Lärarna fick prova på övningarna utomhus och fick med sig allt material för att kunna praktisera på skolorna.
  Läs mer
 • Björkskog kräver aktiv skötsel

  Etiketter: Skog
  TVå sorters björk. Ungefär 15 procent av det svenska virkesförrådet består av lövved, varav cirka två tredjedelar är björk. Björk är ett ljuskrävande trädslag som är lätt att självföryngra på många marker. Det förekommer i två trädformade och glasbjörk, och för skogsbruk är det dessa två arter som är intressanta. De kan skiljas åt genom att man känner på de unga grenarna, där vårtbjörken har vårtor medan glasbjörken är hårig. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Julgranar i Riddarfjärden kan förbättra fisket

  Etiketter: Julgranar
  Sportfiskarna vill låta Stockholmarnas julgranar bli skyddande platser för fisken i Riddarfjärden i Stockholm. / SR P4 Stockholm
  Läs mer

Sidor