svenska skogsplantor

 • Här tillverkas 21 miljoner plantor för att rädda framtidens skog

  Etiketter: Skog
  Hur ser framtidens skog ut och hur går det till när miljontals gran- och tallplantor passerar ett löpande band? SVT Nyheter Örebro valde att besöka Svenska Skogsplantor i Hallsberg – en verksamhet som ligger i framkant när det gäller att föryngra den svenska skogen. / Svt Örebro
  Läs mer
 • Svenska Skogsplantors nya pelletspannor minskar koldioxidutsläpp

  Etiketter: Bioenergi
  Under hösten installerade Svenska Skogsplantor tolv pelletseldade värmepannor i Vibytorp och Trekanten. Förutom att den växande skogen nu värms med hjälp av näst intill koldioxidneutral energi från befintlig skog, minimerar anläggningarna sina koldioxidutsläpp till nästan noll. / Bioenergitidningen
  Läs mer
 • Svenska Skogsplantor miljonsatsar i Vibytorps plantskola

  Etiketter: Skog
  Svenska Skogsplantor har under 2018 investerat närmare 21 miljoner kronor i plantskolan i Vibytorp utanför Hallsberg. Detta för att minska klimatpåverkan och samtidigt öka produktionsvolymen från 15 till 21 miljoner plantor årligen. / Svenska Skogsplantor
  Läs mer
 • Stefan Ivarsson ansvarar för 15 miljoner skogsplantor

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Stefan Ivarsson, platschef på Lugnets plantskola, Svenska Skogsplantor
  – Tillsammans med min personal planerar jag odlingsårets olika delar, sådd, växthus- och frilandsodling, Conniflexbehandling och packning av plantorna i låda. Stefan Ivarsson är platschef på Svenska Skogsplantor på Lugnets plantskola. Han är jägmästare och har alltid trivts i skogen. Därför var det naturligt för honom att söka sig till en skoglig utbildning.
  Läs mer
 • Svenska Skogsplantor koncentrerar skogsplantproduktionen

  Etiketter: Skog
  Svenska Skogsplantor har för avsikt att koncentrera skogsplantproduktionen från dagens sex stycken plantskolor till fem. Detta görs för att bibehålla konkurrenskraften och för att kunna satsa på framtidens odlingsteknologi. / Svenska Skogsplantor
  Läs mer
 • Sveaskog och Svenska Skogsplantor utvecklar ny skogsplanteringsmaskin

  Etiketter: Skog
  Sveaskog och Svenska Skogsplantor har kommit överens med Grangärde Konsult & Innovation om utveckling av en prototypmaskin för skogsplantering. / Svenska Skogsplantor
  Läs mer
 • Kemikalier inte längre nödvändigt i skogen

  Etiketter: Skog
  Det räcker med lim och sand för att skydda nyplanterade skogar mot skadliga insektsangrepp. Metoden med Conniflex sparar både pengar och miljö – det finns inte längre någon anledning att tillåta kemikalier mot snytbaggar i våra skogar. / Svenska Skogsplantor
  Läs mer
 • Extremt väder sätter käppar i hjulen för vårens plantering – höstplantering kan vara utväg

  Etiketter: Skog
  Maj månad har bjudit på rekordvärme och brist på nederbörd över hela landet. Som en följd råder hög till extremt hög brandrisk och det är en problematisk situation för hela skogsnäringen. / Svenska skogsplantor
  Läs mer
 • Sveaskog både positiva och negativa till nytt förbud

  Etiketter: Skog
  Förra veckan röstade EU för ett förbud mot all användning av neonikotinoider utanför växthus. På Svenska skogsplantor på Sveaskog är man positiv till beslutet, men menar att det blir ett problem att man ännu inte har hunnit ta fram alternativa metoder. / ATL
  Läs mer
 • Svenska Skogsplantor investerar för ökade volymer

  Etiketter: Skog
  2017 blev ett bra år för Svenska Skogsplantor då man ökade den odlade plantvolymen med ca 10%. ”Vi ser en fortsatt gynnsam utveckling med ökad efterfrågan av förädlade plantor för 2018. Vi investerar därför 40 miljoner kr för att kunna öka vår leverans med ytterligare knappt 10%, till drygt 140 miljoner plantor.” säger affärsområdeschef Roger Johansson. / Svenska Skogsplantor
  Läs mer

Sidor