Svenska PEFC

 • Nu är Svenska PEFC:s standardrevision igång

  Etiketter: Skog
  Den 23 mars hölls det första mötet för revision av Svenska PEFC:s certifieringsstandard. Mårten Larsson, senast skogsdirektör på Skogsindustrierna, valdes till ordförande för det Forum med intressenter i skogsbruket i vid mening som nu ska ta fram ett förslag till uppdaterad standard. Drygt 40 representanter för olika intressenter i skogsbruket deltog via länk vid startmötet för den femte revisionen av Svenska PEFC:s certifieringsstandard sedan starten år 2000. / Svenska PEFC
  Läs mer
 • PEFC gör verkstad av skogens hållbarhetsfrågor: "Vi definierar tillsammans hållbart skogsbruk"

  Etiketter: Skog
  Den 23 mars 2021 startar Svenska PEFC revision och uppdatering av sin skogsstandard. Processen är öppen och transparent – alla organisationer som på ett eller annat sätt påverkas av det svenska skogsbruket är välkomna att delta. "PEFC bygger på att nationella och lokala aktörer som påverkas av skogsbruk på olika sätt är med och utvecklar vår certifieringsstandard. På så sätt definierar vi tillsammans vad ett hållbart skogsbruk innebär i praktiken", säger Christina Lundgren, nationell sekreterare på Svenska PEFC. / Svenska PEFC
  Läs mer
 • COVID-19: Uppdaterade riktlinjer för skogsrevision

  Etiketter: Skog
  PEFC International har uppdaterat riktlinjerna för genomförande av skogsrevisioner under rådande restriktioner på grund av coronapandemin. Dokumentet är bland annat uppdaterat med avseende på tidsfrist för interna revisioner i gruppcertifikaten. Revisioner planerade till slutet av 2020 får nu skjutas fram sex månader. / Svenska PEFC
  Läs mer
 • Var med i PEFC:s fototävling

  Etiketter: Skog
  Är du intresserad av skog, foto och hållbart skogsbruk lokalt och globalt? Då kan du delta i Svenska PEFC:s fototävling "Upplev skogen - upplev PEFC!" och samtidigt kvalificera dig för PEFC:s internationella fototävling ”PEFC International Photographer of the Year Award”./ Svenska PEFC
  Läs mer
 • PEFC bjuder in till revision av certifieringsstandard

  Etiketter: Skog
  Den svenska PEFC-standarden ska nu revideras. Till revisionsarbetet inbjuds alla med intresse av att främja skogscertifiering enligt PEFC-systemet. Arbetet startas med ett Forum den 27 oktober./ Svenska PEFC
  Läs mer
 • Svenska PEFC etablerar eget kansli och ser över sin skogsstandard

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  -Nu satsar vi ännu hårdare på PEFC, säger Sture Karlsson, VD för Mellanskog och ny ordförande för Svenska PEFC. Svenska PEFC har etablerat ett nationellt kansli samlokaliserat med LRF Skogsägarna och i samband med detta anställt Christina Lundgren som nationell sekreterare och VD. / PEFC
  Läs mer