Svenska Jägareförbundet

 • Ingen mening att utreda gynnsam bevarandestatus

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Regeringen aviserade för cirka två månader sedan att den kommer inrätta en ny Vargkommitté, utreda gynnsam bevarandestatus för varg, samt om man kan minska vargens skador på tamdjur. Igår fattade regeringen det formella beslutet. / Svenska Jägareförbundet
  Läs mer
 • En Jakt- och viltmyndighet är rätt väg

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Jaktlagsutredningens första delbetänkande rörde vilken myndighet som skulle hantera vilt- och jaktfrågor. Svenska Jägareförbundet har varit tydligt med att det behövs en nystart kring viltförvaltningen. / Svenska Jägareförbundet
  Läs mer
 • Vildsvinsbarometern - läget i landet

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Vildsvinsstammen i Sverige varierar. Antalet djur förändras, liksom frekvensen skador på bland annat gröda och antalet olyckor i trafiken. Vildsvinsbarometern visar i början av varje månad länsvis vildsvinens påverkan utifrån dessa faktorer. / Svenska Jägareförbundet
  Läs mer
 • Lång väntan på vapenlicenser!

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Då väntetiden på vapenlicens i länet överstiger 20 veckor har jägareförbundet i Kalmar gått ut med ett pressmeddelande. / Svenska Jägareförbundet
  Läs mer
 • Sprängare om vargjakt och jaktlagsutredning

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Det händer mycket inom jakten. I närtid har vi haft en välgenomförd licensjakt på varg och nyligen lade regeringen ned Jaktlagsutredningen. / Svenska Jägareförbundet
  Läs mer
 • ”Fjälljakten, viktigt att hantera trots nedlagd utredning”

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Idag har regeringen beslutat om att lägga ned Jaktlagsutredningen, som har lämnat två delbetänkanden, men inget slutbetänkande. – Vi delar regeringens åsikt att det inte är nödvändigt att göra om hela vår jaktlagstiftning från grunden. Men det finns ett antal viktiga sakfrågor att reda ut och besluta om för regeringen, säger Bo Sköld generalsekreterare för Svenska Jägareförbundet. / Svenska Jägareförbundet
  Läs mer
 • ”Fjälljakten, viktigt att hantera trots nedlagd utredning”

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Jaktlagsutredningen har pågått sedan januari 2013. Två delbetänkanden har lämnats av utredaren till regeringen. Det första rörde myndighetsansvaret för jakt- och viltförvaltningsfrågor i landet och det andra delbetänkandet behandlade ett antal sakfrågor i vildsvinsförvaltningen, bland annat utfodring och hantering av åtelkameror. / Svenska Jägareförbundet
  Läs mer
 • Jaktskyttetävlingar 2015

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Ta med dina kamrater, jaktlaget och skjut på någon av länets jaktskyttetävlingar. / Svenska Jägareförbundet
  Läs mer
 • ”Vargjakten får fortsätta”

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Under de senaste åren har det blivit mer regel än undantag att beslut som omfattar licensjakt eller skyddsjakt på varg har överklagats till förvaltningsdomstolarna. När regeringen regionaliserade rovdjursförvaltningen passade den också på att ändra proceduren kring överklaganden. / Svenska Jägareförbundet
  Läs mer
 • Nytt verktyg underlättar vildsvinsförvaltningen

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Att förvalta en vildsvinsstam kräver många komponenter. Den viktigaste är att lantbrukare och jägare samarbetar och har en bra dialog. Men för att ytterligare förbättra förutsättningarna har Svenska Jägareförbundet tagit fram ett nytt verktyg – en vildsvinsbarometer. / Svenska Jägareförbundet
  Läs mer

Sidor