Svenska Jägareförbundet

 • Älgtest

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Testa vad du kan om älgar och älgjakt. Svara på tio slumpfrågor och du kan rätta ditt test direkt. / Svenska Jägareförbundet
  Läs mer
 • Beslut vargjakt 2017

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Nu har beslutet om vargjakten kommit från länsstyrelsen. Läs bifogat pressmeddelande från Jägareförbundet Värmland angående bl a nivån på avskjutningen. / Svenska Jägareförbundet
  Läs mer
 • Höjd beredskap mot vildsvinen

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  På många ställen i vildsvinens utbredningsområde har ekarna mer ollon än normalt. – Svenska Jägareförbundet vet av erfarenhet att detta leder till att vildsvinsstammen ökar. Därför bör man lokalt och regionalt – där det är ollonår – öka avskjutningen på vildsvin redan nu, säger riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné. / Svenska Jägareförbundet
  Läs mer
 • Viktiga datum i höst – med start i morgon!

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Här är några viktiga datum att hålla koll på under hösten för dig som är ny i skogen eller vill pricka in när man kan börja handla viltkött. / Svenska Jägareförbundet
  Läs mer
 • Senaste nytt från Viltförvaltningsdelegationen

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Här följer ett axplock från senaste mötet med Vilförvaltningsdelegationen. Mötet tog ett synnerligen viktigt steg mot samförvaltning. / Svenska Jägareförbundet
  Läs mer
 • Resultatet för spillningsinventeringarna i Stockholms län är nu klart

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Även i år så inventerades halva Stockholms län avseende förekomst av älg och rådjur. / Svenska Jägareförbundet
  Läs mer
 • Årets våtmarksstipendiat är Johnny Carlsson, Trelleborg

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Stipendiet delas ut på Swedish Game Fair, Tullgarns slott den 27 maj, kl.14.30. I ett långsiktigt miljöprojekt återskapas urgamla våtmarker längs Tullstorpsån i Skåne. Projektledare Johnny Carlsson, Trelleborg har för sitt framgångsrika arbete tilldelats Våtmarksstipendiet 2016. / Svenska Jägareförbundet
  Läs mer
 • Vilt och skog - Dialog, samarbete, förtroende, ansvar och respekt

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Vilt – och skogsförvaltning är ett gemensamt ansvar – det var budskapet när Södra och Svenska Jägareförbundet hade en gemensam vilt- och skogskväll. / Svenska Jägareförbundet
  Läs mer
 • Till viltundersökare

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Med anledning av att Jägareförbundet tillsammans med Länsstyrelsen och Polisen planerar att sjösätta en ny organisation för viltbesiktning i Västerbotten så vill jag veta vad det finns för intresse hos er som utbildat er som viltundersökare. / Svenska Jägareförbundet
  Läs mer
 • Jägareförbundet för talan för Europas alla jägare

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Efter terrorattacken i Paris forcerade EU-kommissionen fram ett förslag som kan få dramatiska effekter för jakten och sportskyttet. Svenska Jägareförbundet har drivit frågan hårt och krävt att förslaget ska arbetas om. Många svenska politiker har efter hand insett vilka enorma konsekvenser detta skulle kunna få och har därför också krävt att EU-kommissionen ändrar förslaget. / Svenska Jägareförbundet
  Läs mer

Sidor