Svenska Jägareförbundet

 • Nu finns det mårdhundar i södra Sverige

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Finns det mårdhund i södra Sverige? Genom att släppa ut ett fåtal sändarförsedda mårdhundar på olika platser ska man få svar på frågan. Samtidigt får jägarna en ännu viktagare roll i arbetet med att upptäcka främmande invasiva arter i Sverige. / Svenska Jägareförbundet
  Läs mer
 • Jägareförbundet hjälper lantbrukare med vildsvinsskador

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Vildsvin kan orsaka skador på växande grödor. Svenska Jägareförbundet har därför startat Vildsvinshjalp.nu. – Syftet är enkelt. De lantbrukare som behöver hjälp med att skydda sina grödor ska enkelt kunna få hjälp, säger Jesper Einarsson jaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet. / Svenska Jägareförbundet
  Läs mer
 • Årets våtmarksstipendiat Lennart Henrikson

  Etiketter: Skog
  Lennart Henrikson från Hyssna i Västergötland är fil.dr. i ekologisk zoologi med vattenekologi som sin specialitet. Lennart är en av landets ledande profiler i vattenvårdsfrågor och har tidigare varit verksam vid bland annat WWF där han initierade arbetet med skogens vatten och inte minst kopplingen till skogsbrukets olika metoder. / Svenska Jägareförbundet
  Läs mer
 • Dags att koppla hunden!

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Från den 1 mars får inga hundar springa lösa i mark där det finns vilt. Det är med hänsyn till det vilda och detta gäller alla slags hundar, alltså inte bara jakthundar. Nu startar djurens föryngringsperiod och då är det viktigt att vi visar respekt och håller våra hundar i koppel. / Svenska Jägareförbundet
  Läs mer
 • Jägareförbundet tar viktigt steg i digital viltövervakning

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Med ny teknik får Svenska Jägareförbundet bättre kunskap om viltet, vilket ger ännu bättre förutsättningar för en regional och lokal viltförvaltning. Därför kommer samarbetet med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) att fördjupas vad avser metoder för digital inhämtning av fakta och analys av landets viltstammar. / Svenska Jägareförbundet
  Läs mer
 • ​Hur klarar viltet vintern?

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Många undrar hur viltet klarar sig när det blir kallt och snö. När vinterväder drar in över landet är det främst rådjur, hjort, vildsvin och småviltet som behöver hjälp att hitta föda. Älgar och harar är däremot bättre rustade för att klara en kall och snörik vinter. / Jägareförbundet
  Läs mer
 • ​Dags att byta till älgkött!

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  På måndag den 8 oktober startar älgjakten i södra Sverige. Och älgjakten i landet ger ca 11000 ton klimatsmart och näringsrikt viltkött. Ett kött som är svaret på vad många unga efterfrågar på tallriken. / Svenska Jägareförbundet
  Läs mer
 • Svensk ordförande för Europas jägare

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Torbjörn Larsson som är ordförande för Svenska Jägareförbundet valdes idag (onsdag) till ordförande för Europas jägarfederation, FACE. – Jag känner en stor ödmjukhet inför uppgiften och stolthetatt som Svenska Jägareförbundets ordförande få arbeta för Europas sju miljoner jägare, säger Torbjörn Larsson. / Svenska Jägareförbundet
  Läs mer
 • ​Goda råd till tjejer som vill börja jaga!

  Etiketter: Friluftsliv & jakt, Jämlikhet och jämställdhet
  Efter sommaren brukar många bli nyfikna på att börja jaga och ta jägarexamen. Men du som aldrig tidigare kommit i kontakt med jakt har säkert många frågor hur man blir jägare. / Svenska Jägareförbundet
  Läs mer
 • Ny däggdjursart för Sverige

  Etiketter: Skog
  I slutet av mars sköts en mård i en hönsgård i nordöstra Skåne. David Nilsson som fällde djuret tyckte inte att djuret såg ut som vår inhemska skogsmård och kontaktade Mårdhundsprojektet för hjälp med artbestämning. / Svenska Jägareförbundet
  Läs mer

Sidor