Svenska Jägareförbundet

 • Dags att koppla hunden!

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Från den 1 mars får inga hundar springa lösa i mark där det finns vilt. Det är med hänsyn till det vilda och detta gäller alla slags hundar, alltså inte bara jakthundar. Nu startar djurens föryngringsperiod och då är det viktigt att vi visar respekt och håller våra hundar i koppel. / Svenska Jägareförbundet
  Läs mer
 • Jägareförbundet tar viktigt steg i digital viltövervakning

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Med ny teknik får Svenska Jägareförbundet bättre kunskap om viltet, vilket ger ännu bättre förutsättningar för en regional och lokal viltförvaltning. Därför kommer samarbetet med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) att fördjupas vad avser metoder för digital inhämtning av fakta och analys av landets viltstammar. / Svenska Jägareförbundet
  Läs mer
 • ​Hur klarar viltet vintern?

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Många undrar hur viltet klarar sig när det blir kallt och snö. När vinterväder drar in över landet är det främst rådjur, hjort, vildsvin och småviltet som behöver hjälp att hitta föda. Älgar och harar är däremot bättre rustade för att klara en kall och snörik vinter. / Jägareförbundet
  Läs mer
 • ​Dags att byta till älgkött!

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  På måndag den 8 oktober startar älgjakten i södra Sverige. Och älgjakten i landet ger ca 11000 ton klimatsmart och näringsrikt viltkött. Ett kött som är svaret på vad många unga efterfrågar på tallriken. / Svenska Jägareförbundet
  Läs mer
 • Svensk ordförande för Europas jägare

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Torbjörn Larsson som är ordförande för Svenska Jägareförbundet valdes idag (onsdag) till ordförande för Europas jägarfederation, FACE. – Jag känner en stor ödmjukhet inför uppgiften och stolthetatt som Svenska Jägareförbundets ordförande få arbeta för Europas sju miljoner jägare, säger Torbjörn Larsson. / Svenska Jägareförbundet
  Läs mer
 • ​Goda råd till tjejer som vill börja jaga!

  Etiketter: Friluftsliv & jakt, Jämställdhet och likabehandling
  Efter sommaren brukar många bli nyfikna på att börja jaga och ta jägarexamen. Men du som aldrig tidigare kommit i kontakt med jakt har säkert många frågor hur man blir jägare. / Svenska Jägareförbundet
  Läs mer
 • Ny däggdjursart för Sverige

  Etiketter: Skog
  I slutet av mars sköts en mård i en hönsgård i nordöstra Skåne. David Nilsson som fällde djuret tyckte inte att djuret såg ut som vår inhemska skogsmård och kontaktade Mårdhundsprojektet för hjälp med artbestämning. / Svenska Jägareförbundet
  Läs mer
 • Jaktens värde ökar

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  På Sveriges Vildnads seminarium imorgon fredag presenterar forskare från SLU och Stockholms universitet ny forskning om bland annat jaktens och viltets ekosystemtjänster, våra förändrade jaktvanor och hur mycket pengar jakten omsätter. / Svenska Jägareförbundet
  Läs mer
 • Så ska vildsvinsfrågan lösas!

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Svenska Jägareförbundet tar initiativ till en bättre vildsvinsförvaltning med ny handlingsplan. -Vi har byggt handlingsplanen på aktuell forskning och erfarenheter från våra län där vildsvin har förvaltats under en längre tid, säger jaktvårdskonsulenterna Per Zakariasson, Louise Gårdefalk och Jesper Einarsson. / Svenska Jägareförbundet
  Läs mer
 • Älgjaktstart på måndag - viktig dag som svensk kulturbärare

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Måndagen den 9 oktober drar älgjakten i gång i södra Sverige. Men det handlar om så mycket mer än att smyga upp i ett jakttorn. - Jakten är ett levande kulturarv och jägarna bidrar med oerhört mycket kunskap och praktiskt arbete för att älgförvaltningen ska fungera, säger Bo Sköld, generalsekreterare. / Svenska Jägareförbundet
  Läs mer

Sidor