Svenska Jägareförbundet

 • Samhällets acceptans för jakt och viltvård - Sveriges Vildnads seminarium 2020

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Jakt och viltförvaltning behövs för att upprätthålla samhällsviktiga avvägningar mellan viltets värden och kostnader. Samtidigt är det bara en liten del av Sveriges befolkning, omkring 3%, som jagar. Ytterst vilar därför möjligheten till jakt och viltförvaltning på samhällets acceptans för dessa verksamheter. Årets seminarium kommer belysa och samtala kring dessa frågor. Webb-seminariet äger rum fredagen den 27 november kl 10 - 15. / Svenska Jägareförbundet
  Läs mer
 • ​Pandemin kan göra fler till jägare

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Coronapandemin gör att vi ska träffas utomhus och hålla avstånd till varandra. – Jakt är extra mycket rätt, just nu. Du lär dig mer om naturen, får uppleva spännande saker, samt får närproducerat hållbart och klimatsmart kött. Och du kan göra det trots en pågående pandemi. Intresset för att börja jaga kommer troligen att öka i höst, säger Anders Nilsson, biträdande riksjaktvårdskonsulent. / Svenska Jägareförbundet
  Läs mer
 • Allt mer vilt i tätorter – Jägareförbundet utvecklar förvaltning

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Vilda djur som vildsvin, rådjur, stora rovdjur och många andra arter blir allt vanligare inslag i städer och samhällen. Svenska Jägareförbundet ser en snabb ökning i antalet frågor som rör konflikter mellan människor och vilda djur. Det kan vara alltifrån vildsvin som välter soptunnor till aggressiva måsar och råkor som smutsar ner och förstör lacken på parkerade bilar. I flera städer finns också en snabbt ökande problematik med folk som tröttnat på sina husdjur och släpper ut dem. / Jägareförbundet
  Läs mer
 • Vargens framtid diskuteras i riksdagen

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Den 12 februari klockan 13.00 arrangerar kristdemokraterna och Svenska Jägareförbundet en paneldiskussion i riksdagens andrakammare. Syftet är att lyfta på locket till de uppdämda åsikter som finns kring vargförvaltningen – och kanske hitta vägar framåt. / Svenska Jägareförbundet
  Läs mer
 • Jägareförbundet: Fel med vargflytt

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Svenska Jägareförbundet gör tummen ner för Naturvårdsverkets återupptagna planer på att flytta vargar. / Svenska Jägareförbundet
  Läs mer
 • Nominera till Årets viltkrog 2020!

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Var med och nominera en restaurang som arbetar med viltkött på ett intressant sätt. Lämna ditt förslag före 22 november med motivering till viltkrog2020@viltmatakademin.se. Syftet med priset är att uppmärksamma och uppmuntra duktiga restauranger och restauratörer som satsar på viltkött. / Svenska Jägareförbundet
  Läs mer
 • ​Folkfest när älgjakten startar

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  På måndag startar älgjakten i mellersta och södra Sverige*. Samtidigt driver Svenska Jägareförbundet en kampanj för att rädda älgen. Idag finns det färre älgar än på över 20 år. Men skogsbolag och myndigheter vill minska älgstammen ännu mer. – Älgen är en nationalsymbol som vi ska vara rädda om – och jaga på klokt och hållbart sätt, säger Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent. / Svenska Jägareförbundet
  Läs mer
 • Vinterns varginventering startar – dags att samla in vargspillning!

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Länsstyrelserna och Svenska Jägareförbundet ska i år göra en särskild insats under den årliga vinterinventeringen av varg och samla in vargspillning. Alla som är intresserade är välkomna att hjälpa till. / Länsstyrelsen Dalarnas län
  Läs mer
 • Debatt: Skogen måste ha plats för både älg och skogsbruk

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Svenska jägareförbundet har under en tid bedrivit en kampanj som kallas ”rädda älgen”. Där tar man, bland annat, upp att trots att älgstammen minskat så ligger betesskadorna kvar på samma nivå. Detta väcker frågor. / BLT
  Läs mer
 • Stridsman: ”Svårt att ställa mig bakom budskapet”

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Under onsdagen offentliggjordes att Monika Stridsman lämnar sin plats som styrelseledamot i Svenska Jägareförbundet. Orsaken står att finna i Jägareförbundets nyligen lanserade kampanj, Rädda älgen, där förbundet pekar på att skogsbruket inte gör tillräckligt mycket i fråga om att plantera tall på tallmark. / Svensk Jakt
  Läs mer

Sidor