Svensk Virkesadministration

  • Nybildat företag erbjuder digitalt stöd till små aktörer i skogsbranschen

    Etiketter: Skog
    Det nybildade företaget Svensk Virkesadministration AB ger mindre aktörer i skogsbranschen möjlighet att hänga med i digitaliseringen och leva upp till de krav som den ställer, samtidigt som de själva kan fortsätta ägna sig åt sin kärnverksamhet. "Vi ska erbjuda skogsbranschen hög kompetens och kvalitet inom administration av virkesflöden och dess tillhörande affärer, med hög leveranshastighet", säger Lina Sundberg, VD. / Svensk Virkesadministration
    Läs mer