Svegsågen

 • Ingen minskning av storbolagens virkesflöde till Svegssågen

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Att det är virkesbrist som är orsaken till Svegssågens stopp ställer sig Anders Lindqvist, områdesansvarig för Holmen, frågande till. – Jag tycker att det är en olycklig förklaring för vi har inte minskat vårt flöde dit och hade heller inga planer på att göra det. / Länstidningen
  Läs mer
 • Nu brinner det i nya biobränslepannan i Sveg

  Etiketter: Bioenergi
  E.ONs nya biobränslepanna i Sveg har tagits i drift och därmed kan företaget garantera säkrare fjärrvärmeleveranser på ett miljövänligare sätt. Cirka hälften av fjärrvärmeproduktionen i Sveg baseras på spillvärme från HMAB och Svegssågen. / ÖP.se
  Läs mer