Svebio

 • Var sjätte tankad liter är nu förnybar i Sverige!

  Etiketter: Bioenergi
  Första halvåret 2016 var 16,6 procent av alla drivmedel som används för den svenska vägtrafiken förnybara. / Svebio
  Läs mer
 • Bonus-malus-förslag med stora brister

  Etiketter: Bioenergi
  – Förslaget gynnar ensidigt elfordon framför bilar som drivs med biodrivmedel, och det gynnar dessutom dieselbilar. Klimatnyttan av förslaget är försumbar. Det duger inte, när vi måste minska utsläppen av fossil koldioxid radikalt från vägtrafiken. Det säger Svebios vd Gustav Melin i en kommentar. / Svebio
  Läs mer
 • Outsourcing av energiförsörjning underlättar omställning till bioenergi i industrin

  Etiketter: Bioenergi
  Allt fler tillverkande företag väljer att köpa leveranser av värme och ånga för sina tillverkningsprocesser istället för att sköta energianläggningen själva. Industriguiden 2016, som är en del av Bioenergi nummer 3-2016, innehåller flera exempel på företag som ställt om till förnybar värme och ånga samt aktörer som satsar på att underlätta omställningen för tillverkande industri i både Sverige och Finland. / Svebio
  Läs mer
 • Anna Lundborg årets mottagare av Jan Häckners bioenergipris

  Etiketter: Bioenergi
  Anna Lundborg, verksam vid Energimyndigheten, är årets mottagare av Jan Häckners bioenergipris. Utdelandet av priset ägde rum vid Svebios årsmöte 6 april. Priset delas varje år ut till en person som genom forskning, innovation eller företagsutveckling gjort en betydelsefull insats för att främja ökad bioenergianvändning på ett miljövänligt sätt. / Svebio
  Läs mer
 • Karin Medin ny ordförande i Svebio

  Etiketter: Bioenergi
  Karin Medin, vd i Söderenergi, valdes till ny ordförande i Svebio vid föreningens årsmöte i Stockholm 6 april. Karin Medin efterträder Gunnar Olofsson, som varit ordförande i Svebio i fem år. / Svebio
  Läs mer
 • Pelletsproduktionen i Sverige ökade med fem procent under 2015

  Etiketter: Bioenergi
  På två år har importen av pellets till Sverige halverats, en minskning med 360 000 ton. Samtidigt har exporten ökat t med drygt 80 000 ton. Under perioden ökade produktionen i Sverige med cirka 150 000 ton, varav 85 000 under 2015. Det visar tidningen Bioenergis undersökning av pelletsproduktionen i Sverige. / Svebio
  Läs mer
 • Svebio blir svensk representant i IEA för utveckling av biodrivmedel

  Etiketter: Bioenergi
  Svebios medarbetare Tomas Ekbom har av Energimyndigheten fått förtroendet att vara svensk representant i IEA Bioenergys Annex 39, som arbetar med kommersialisering av biodrivmedel. IEA Bioenergy är ett internationellt samarbete för teknikutveckling som verkar för att påskynda användningen av hållbar, miljöanpassad och kostnadseffektiv bioenergi. / Svebio
  Läs mer
 • EU kan sätta ett högre mål för förnybar energi

  Etiketter: Bioenergi
  Höj målet för förnybar energi, inför och höj koldioxidskatter och använd åkermarken för att producera biodrivmedel, ta bort restriktionerna kring att odla energi. Det är några av kraven från Svebio i svaret på en EU-konsultation om politiken för förnybar energi till 2030. / Svebio
  Läs mer
 • Uppdaterad version av boken Bioenergy – the Swedish experience!

  Etiketter: Bioenergi
  Svebio har nu uppdaterat sin populära bok Bioenergy – the Swedish experience och den finns återigen att beställa. En perfekt julklapp till era anställda! / Tidningen Bioenergi
  Läs mer
 • Biokraft kan ge 40 TWh 2040 med rätt styrmedel och teknikutveckling

  Etiketter: Bioenergi
  El producerad med biobränslen, biokraft, är ett huvudalternativ för att ge baskraft och balanskraft när kärnkraften avvecklas och vi får alltmer variabel elproduktion. Med rätt styrmedel och teknikutveckling kan biokraften ge 40 TWh el och 10 GW effekt år 2040, med en utbyggnad av 1 TWh per år. Det visar den rapport om biokraft som Svebio presenterat för Energikommissionen. / Svebio
  Läs mer

Sidor