Svebio

 • Biovärme i fler än 510 fjärrvärmenät

  Etiketter: Bioenergi
  Omställningen från fossila bränslen till biobränslen för uppvärmning inom fjärrvärme i Sverige har gjort att biovärme idag står för huvuddelen av uppvärmningen i fler än 510 fjärrvärmenät. / Svebio
  Läs mer
 • 2016 rekordår för biodrivmedel i Sverige

  Etiketter: Bioenergi
  Biodrivmedel svarade för 18,6 procent räknat på energiinnehåll av alla levererade drivmedel för fordonsdrift i Sverige 2016. Var fjärde liter diesel var biodiesel, och totalt användes 17,2 TWh biodrivmedel. Det visar preliminär statistik från SCB. / Svebio
  Läs mer
 • Fjärde rekordmånaden i rad för HVO-biodiesel

  Etiketter: Bioenergi
  November 2016 blev fjärde rekordmånaden i rad för HVO-biodiesel. Försäljningen ökade för HVO både som inblandning i fossil diesel och såld som ren 100-procentig (HV100) biodiesel. Aldrig tidigare har det sålts så mycket HVO under en enskild månad i Sverige. / Svebio
  Läs mer
 • 10 steg för minskade klimatutsläpp i transportsektorn

  Etiketter: Bioenergi
  – Varsågod, Regering och Riksdag. Här är 10 åtgärder som kan snabba på minskningen av utsläpp från transportsektorn. Det är viktigt att nu skynda på övergången till biodrivmedel för att få ner utsläppen av klimatgaser. Det säger Gustav Melin, VD i Svebio, och skickar ett öppet brev till ansvariga politiker. / Svebio
  Läs mer
 • EU-kommissionens politik för bioenergi haltar betänkligt

  Etiketter: Bioenergi
  – EU-kommissionen har ett balanserat förslag om fasta biobränslen, som gör det möjligt att använda svensk skog som råvara och vår skogsvårdslagstiftning för att visa att våra bränslen är hållbara. Men kommissionens förslag om att avveckla biodrivmedel från åkergrödor är förödande för EU:s klimatpolitik på transportområdet. Politiken haltar. Den ger möjligheter att ställa om värme- och elproduktionen i Europa, men den nödvändiga omställningen av transportsektorn fördröjs. / Svebio
  Läs mer
 • Ren biodiesel ökar snabbt på drivmedelsmarknaden

  Etiketter: Bioenergi
  Biodiesel i ren form ökar snabbt på den svenska drivmedelsmarknaden. Användningen av ren HVO-diesel ökade med 115 procent mellan januari och september, medan användningen av ren rapsdiesel (B100) ökade med 18 procent under perioden. Det visar Svebios analys av SCB:s statistik över drivmedelsanvändningen för fordonsdrift i september. / Svebio
  Läs mer
 • Nästan 80 procent fossilfritt i kollektivtrafiken redan idag

  Etiketter: Bioenergi
  Andelen förnybara drivmedel i bussar som körs i kollektivtrafik i Sverige har ökat med tio procent sedan förra året och är nu 77,7 procent. / Svebio
  Läs mer
 • Ökad användning av ren biodiesel i augusti

  Etiketter: Bioenergi
  Försäljningen av 100-procentig biodiesel, både rapsdiesel (B100) och HVO-diesel (HVO100) ökade kraftigt i augusti till årshögsta nivåer. Jämfört med juli var ökningen 33 procent för B100 och 22 procent för HVO100. Samtidigt minskade den totala volymen HVO, vilket innebär att andelen biodiesel i vanlig diesel minskat. Försäljningen av etanol i E85 låg på oförändrad nivå, trots att skatten sänktes 1 augusti både på rapsdieseln och på etanolen. / Svebio
  Läs mer
 • Var sjätte tankad liter är nu förnybar i Sverige!

  Etiketter: Bioenergi
  Första halvåret 2016 var 16,6 procent av alla drivmedel som används för den svenska vägtrafiken förnybara. / Svebio
  Läs mer
 • Bonus-malus-förslag med stora brister

  Etiketter: Bioenergi
  – Förslaget gynnar ensidigt elfordon framför bilar som drivs med biodrivmedel, och det gynnar dessutom dieselbilar. Klimatnyttan av förslaget är försumbar. Det duger inte, när vi måste minska utsläppen av fossil koldioxid radikalt från vägtrafiken. Det säger Svebios vd Gustav Melin i en kommentar. / Svebio
  Läs mer

Sidor