Svebio

 • Skogen viktig för ett fossilfritt län

  Etiketter: Bioenergi
  Under 2015 producerade Kalmar läns fjärrvärmenät biovärme motsvarande uppvärmningen av 82 000 villor. Den viktigaste råvaran var biobränslen från skogsbruket och skogsindustrin. Förnybar energi är nyckeln i klimatomställningen och här finns en outnyttjad potential för Kalmar läns politiker, energibolag och fastighetsägare, skriver Gustav Melin, Svebio, och Peter Granborn, Scandbio. / VT
  Läs mer
 • Nya stora biokraftvärmeverk planeras i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala

  Etiketter: Bioenergi
  Just nu byggs och planeras biokraftprojekt för dryg 16 miljarder kronor. Det visar tidningen Bioenergis årliga analys och översikt av biokraftanläggningar i Sverige. / Svebio
  Läs mer
 • Svenska Bioenergy Day 21 augusti – först ut i EU

  Etiketter: Bioenergi
  Sverige är först ut att fira European Bioenergy Day 21 augusti. Redan från idag och fram till nyår kan Sverige helt och hållet försörjas med bioenergi. Bioenergin står nämligen för 36 procent av den svenska slutliga energianvändningen, enligt statistik från Eurostat och beräkningar av den europeiska bioenergiorganisationen AEBIOM. 36 procent motsvarar 132 av årets 365 dagar. / Svebio
  Läs mer
 • Mer än 20 procent biodrivmedel första halvåret 2017

  Etiketter: Bioenergi
  Mer än var femte liter drivmedel som de svenska bilisterna och åkarna tankade första halvåret 2017 var biodrivmedel. Det visar färsk statistik från SCB som Svebio bearbetat. Särskilt stor var ökningen för biodiesel HVO. Men också användningen av biogas ökade kraftigt. Användningen av etanol och rapsdiesel var stabil jämfört med 2016. / Svebio
  Läs mer
 • Var femte liter som tankas i Sverige biodrivmedel

  Etiketter: Bioenergi
  Första kvartalet 2017 var 20,5 procent av alla drivmedel förnybara biodrivmedel, räknat efter energiinnehåll. För helåret 2016 var motsvarande siffra 18,6 procent. Andelen biodiesel i diesel var 25,8 procent under första kvartalet. / Svebio
  Läs mer
 • Biobränslen kan klara alla Sveriges transporter

  Etiketter: Bioenergi
  – Vi har kunskapen. Vi har tekniken. Vi har råvarupotentialen. Vi kan, om vi vill, klara alla svenska transportbehov med biodrivmedel. Det säger Gustav Melin, vid i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, inför International Advanced Biofuels Conference, som Svebio anordnar i Göteborg. / Svebio
  Läs mer
 • Pelletsproduktionen fortsatte att öka i Sverige under 2016

  Etiketter: Bioenergi
  Pelletsproduktionen i Sverige under 2016 ökade med 4,6 procent. Produktionen var cirka 1 738 580 ton, en ökning med cirka 76 000 ton jämfört 2015. Det visar resultatet av tidningen Bioenergis undersökning av pelletsproduktionen vid 63 pelletsfabriken i Sverige. / Svebio
  Läs mer
 • Göran Berndes, 2017 års mottagare av Jan Häckners bioenergipris

  Etiketter: Bioenergi
  Göran Berndes, verksam vid Chalmers, är årets mottagare av Jan Häckners bioenergipris. Utdelandet av priset ägde rum vid Svebios årsmöte 5 april. Priset delas varje år ut till en person som genom forskning, innovation eller företagsutveckling gjort en betydelsefull insats för att främja ökad bioenergianvändning på ett miljövänligt sätt. / Svebio
  Läs mer
 • Välkommet besked om klimatstyrning av drivmedlen

  Etiketter: Bioenergi
  - Regeringens förslag om att införa reduktionsplikt för drivmedel, som gynnar de mest klimatsmarta biodrivmedlen, välkomnas av biodrivmedelsbranschen. Vi har länge efterfrågat ett långsiktigt styrmedel som gör det möjligt att investera i mer svensk produktion av biodrivmedel, och att få en fortsatt snabb omställning, bort från fossila drivmedel. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, i en kommentar till regeringens förslag om bränslebyte i transportsektorn. / Svebio
  Läs mer
 • Svebio föreslår kompletteringar till energiöverenskommelsen

  Etiketter: Bioenergi
  Svebio, Svensk Bioenergiföreningen, stöder ramöverenskommelsen om den framtida energipolitiken som i juni 2016 förhandlades fram av fem av riksdagens partier. Energibranschen har länge efterfrågat en sådan bred överenskommelse. / Svebio
  Läs mer

Sidor