Svebio

 • ​Säljrekord för HVO100 biodiesel

  Etiketter: Bioenergi
  Under tredje kvartalet 2017 ökade försäljningen av HVO-diesel med 24 procent jämfört med motsvarande period för 2016. Andra biodrivmedel har inte utvecklats positivt. HVO tillverkas av en rad olika avfalls- och restprodukter, som tallolja från skogsindustrin och återvunna vegetabiliska och animaliska oljor och fetter. / Svebio
  Läs mer
 • Lars Stigsson är 2018 års mottagare av Jan Häckners bioenergipris

  Etiketter: Bioenergi
  Lars Stigsson, grundare och delägare av Sunpine, är årets mottagare av Jan Häckners bioenergipris. Karin Medin, ordförande i Svebio och Cecilia Häckner, Jan Häckners dotter, överlämnade idag Jan Häckners bioenergistipendium till Lars Stigsson innovatör och grundare av SunPine i Piteå. / Svebio
  Läs mer
 • ”Bioenergi kan klara två tredjedelar av Sveriges energiförsörjning”

  Etiketter: Bioenergi
  Det är många som säger att biomassan inte räcker till. Men vår planet blir successivt allt grönare. Bioenergin kan klara två tredjedelar av den svenska energiförsörjningen, säger Gustav Melin, vd på branschorganisationen Svebio./ Energivärlden.se
  Läs mer
 • 2017 ännu ett rekordår för biodrivmedel

  Etiketter: Bioenergi
  Leveranserna av biodrivmedel svarade för 20,8 procent av alla drivmedel i Sverige 2017 för fordonsdrift, räknat på energiinnehåll. Biodiesel utgjorde 26,6 procent av all diesel, och totalt användes 19,5 TWh biodrivmedel, en ökning från 17,2 TWh för 2016. Det visar preliminär statistik från SCB som sammanställts av Svebio. / Svebio
  Läs mer
 • Bra för skogen men dåligt för åkern

  Etiketter: Bioenergi
  – De som arbetar med bioenergi från skogsbruket kan känna sig lite lugnare. Men de som vill producera biobränslen från åkermark motarbetas. Så kan man sammanfatta resultatet för vår bransch av omröstningen i EU-parlamentet på tisdagen om ett nytt Förnybartdirektiv, säger vd Gustav Melin. / Svebio
  Läs mer
 • Rekordstor minskning av utsläppen från tung trafik

  Etiketter: Bioenergi
  Den ökade användningen av biodiesel har minskat utsläppen av koldioxid från tung trafik i Sverige mycket kraftigt. De totala utsläppen av växthusgaser från tunga fordon minskade från 3,75 miljoner ton CO2 till 3,33 miljoner ton CO2 mellan 2015 och 2016. Det är en minskning med 11 procent, och förklarar nästan halva minskningen av växthusgasutsläpp i Sverige förra året. / Svebio
  Läs mer
 • Nu kan Europa helt försörjas med bioenergi

  Etiketter: Bioenergi
  21 november firar EU "European Bioenergy Day". Förnybara energikällor förväntas kunna försörja Europa med energi i 66 dagar 2017, med så mycket som 41 dagar med enbart bioenergi. Bioenergi har nått en ”all-time high” i Europa. / Svebio
  Läs mer
 • Nu kan Europa helt försörjas med bioenergi

  Etiketter: Bioenergi
  21 november firar EU "European Bioenergy Day". Förnybara energikällor förväntas kunna försörja Europa med energi i 66 dagar 2017, med så mycket som 41 dagar med enbart bioenergi. Bioenergi har nått en ”all-time high” i Europa. / Svebio
  Läs mer
 • Helt olika hållbarhetskrav på el/batterier, bensin/diesel och biodrivmedel

  Etiketter: Bioenergi
  Om man vill sälja ett biodrivmedel i Sverige måste man visa i detalj varifrån råvaran kommit och en livscykelanalys som bevisar bränslets klimatnytta. Om man säljer bensin eller diesel behöver man inte redovisa någonting alls, inte ens varifrån råoljan kommer. / Svebio
  Läs mer
 • Svebio nyanställer för kraftvärmefrågor

  Etiketter: Bioenergi
  Svebio har anställt Karolina Norbeck på en nyinrättad tjänst som programdirektör för kraftvärme och fjärrvärme på Svenska Bioenergiföreningen. / Svebio
  Läs mer

Sidor