Svebio

 • Program och tider klara för Årets Bioenergidagar. Du är väl anmäld?

  Etiketter: Bioenergi
  Vi har nu uppdaterat det sista i programmet för Årets Bioenergidagar som i år äger rum på Vildmarkshotellet i Kolmården, en fantastisk miljö mellan Bråviken och Kolmårdens djurpark. / Svebio
  Läs mer
 • Svebios biokraft-karta 2012

  Etiketter: Bioenergi
  El med biobränslen, torv och avfall – biokraft – är den tredje största formen av elproduktion i Sverige efter vattenkraft och kärnkraft. Det finns idag 183 produktionsanläggningar för biokraft och ytterligare ett 40-tal under byggnad eller planerade. Den totala produktionen av biokraft var 10,3 TWh 2011, vilket var drygt 7 procent av Sveriges elproduktion. Produktionen sjönk 2011 jämfört med 2010, trots större installerad effekt. Det berodde på att 2011 var ett varmt år, medan 2010 var onormalt kallt. (länk till pdf-dokument) / Svebio
  Läs mer
 • Sverige når EU-målet om förnybar energi åtta år före utsatt tid

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Sverige kommer att använda nära 50 procent förnybar energi redan i år, och därmed med marginal överträffa EU-målet för 2020, som är 49 procent. Det visar Svebios analys av Energimyndighetens kortsiktsprognos som redovisades häromdagen. / Svebio
  Läs mer
 • Förfrågan från Svebios Minnesota projekt

  Etiketter: Bioenergi
  I dagarna gick en förfrågan ut gällande en budgetoffert för en biobränsleeldad anläggning på ett college i norra Minnesota. Anläggningen som är en hetvattenpanna på ca 700 kW är det första referensprojektet (av förhoppningsvis totalt fyra) som Svebio, i samarbete med BioBusiness Alliance of Minnesota (BBAM), utvecklat. Ytterligare två, då lite större projekt, ser också ut att komma igång inom kort. / Svebio
  Läs mer
 • Redo för världens bioenergi

  Etiketter: Bioenergi
  Nästa vecka står Sverige som värd för världens bioenergi – experter och företag. World Bioenergy 2012 är ett mycket stort evenemang som lockar tusentals besökare till Jönköping. Till konferensen finns hittills delegater från 47 länder registrerade. Bland utställarna finns företag från 20 länder och konferensens talare är av 34 olika nationaliteter. World Bioenergy 2012 anordnas i samarbete mellan Svebio och Elmia. / Webfinanser
  Läs mer
 • Forskning om skogsindustrin och bioenergin gav stipendium till Mikael Ottosson

  Etiketter: Bioenergi
  Linköpingsforskaren Mikael Ottosson har tilldelats Jan Häckners bioenergistipendium för sin forskning om skogsindustrin och bioenergin. Stipendiet delas varje år ut av Svebio i samband med Svebios årsstämma, och går till en forskare som presenterat intressant forskning kring bioenergi. / Svebio
  Läs mer
 • Miljömålet 2020 redan nått - nu måste målet höjas!

  Etiketter: Bioenergi
  - Nu måste regeringen och riksdagen höja målet för förnybar energi i transportsektorn 2020. Målet på 10 procent 2020 kommer redan att nås i år. För att skapa tryck för en fortsatt omställning till förnybara drivmedel bör målet åtminstone fördubblas till 20 procent 2020. Det säger Svebios vd Gustav Melin. / Svebio
  Läs mer
 • Bioenergiexpert ny ordförande för pelletsbranschen

  Etiketter: Bioenergi
  Pelletsaktörernas egen branschorganisation, PiR, har en ny ordförande. Bioenergiexperten och geologen Lars-Erik Larsson har under många år varit anställd vid Svenska Bioenergiföreningen (SVEBIO) och där också arbetat med olika pelletsprojekt. Sedan månadsskiftet mars/april 2012 fokuserar han på den svenska pelletsmarknadens framtid och utveckling. / mynewsdesk
  Läs mer
 • Det behövs kapacitet för att frakta biobränslen

  Etiketter: Bioenergi
  Det behövs kapacitet både på vägar, järnvägar och i hamnar för att hantera de ständigt ökande volymerna biobränslen. Trafikverket har i sin kapacitetsutredning missat denna viktiga och växande del av godstrafiken. Det framhåller Svebio i ett yttrande över utredningen. / Svebio
  Läs mer
 • Odla grödor för bioenergi istället för träda

  Etiketter: Bioenergi
  - Använd Europas åkrar till produktion av biobränslen för att ersätta olja och minska utsläppen av koldioxid, istället för att lägga miljontals hektar åker i träda. Det kräver Svebio i ett remissyttrande över EU-kommissionens förslag till reformerad jordbrukspolitik, säger Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen. / Svebio
  Läs mer

Sidor