Svebio

 • För första gången på tio år: Sverige nettoexporterar träpellets

  Etiketter: Bioenergi
  Hög medeltemperatur under flera år har påverkat efterfrågan av träpellets för uppvärmning. Under 2020 minskade efterfrågan i Sverige med omkring 25 procent, istället ökade exporten av pellets till den högsta på mer än tio år. Den minskade efterfrågan i Sverige hade stor påverkan på både importen och export av pellets. Importen minskade med 73 procent till 120 000 ton. Exporten ökade med 130 procent till 264 000 ton. Det ger en nettoexport av pellets på 144 000 ton pellets från Sverige under 2020. Det är för första gången på minst tio år som Sverige har en nettoexport av pellets. / Svebio
  Läs mer
 • Nu är bioenergi det mest hållbara energislaget - "det är väl dokumenterat"

  Etiketter: Bioenergi
  Biodrivmedel har haft hållbarhetskriterier sedan år 2009 och nu till sommaren 2021 införs hållbarhetskriterier för fasta biobränslen. Nästa gång någon hävdar att bioenergi inte är hållbart berätta att vi har ett regelverk som garanterar hållbarhet och be dem också precisera vilket företag det är som inte följer reglerna. På Svebio känner vi just nu inte till att någon icke hållbar bioenergi används i Europa. Det skriver Svebios vd Gustav Melin i Svebios verksamhetsberättelse. / Svebio
  Läs mer
 • "När Bonniermedia slår till mot vedeldarna" - Svebio svarar Dagens Industri

  Etiketter: Bioenergi
  ”Avveckla biobränslet”. Under den rubriken tar Sveriges ledande finanstidning Dagens Industri 3 maj 2021 ställning mot produktionen och användningen av biodrivmedel. Det är ett anmärkningsvärt ställningstagande, men det väcker också en del minnen hos oss som varit med ett tag i den energipolitiska debatten. Minnen som får oss att fundera på vad som kan vara den djupare motiven bakom ett sådant ställningstagande, skriver Kjell Andersson, Svebios näringspolitiske chef, i en blogg. / Svebio
  Läs mer
 • Svebio om Skogsutredningen: Dags besluta om avvägningen mellan biodiversitet och klimat

  Etiketter: Klimat & Miljö
  En ytterligare omfattande avsättning av skogsmark för naturvårdsändamål minskar möjligheten att använda skogen för klimatåtgärder. Regeringen och riksdag måste ta ställning till avvägningen mellan miljömålen för biodiversitet och klimat. Det skriver bland annat Svebio i sitt remissyttrande över Skogsutredningen. / Svebio
  Läs mer
 • "Ska vi spara träd i skogen så att andra kan fortsätta elda fossilt?"

  Etiketter: Skogen – vårt gröna tak och vårt gröna guld
  De senaste dagarna har det tagits viktiga steg framåt i den internationella klimatpolitiken, både globalt och i EU. Men de europeiska besluten får oss att undra om konsekvenserna för svenskt skogsbruk och svenska skogsägare, skriver Svebios näringspolitiske chef Kjell Andersson i sin blogg: "När kommissionen för några veckor sedan presenterade ett utkast till taxonomin fanns det ett undantag för detta krav för skogsägare med mindre än 25 hektar skog, men nu har den gränsen sänkts till 13 hektar. Hundratusentals skogsägare ska alltså bevisa sin klimatpolitiska oskuld, trots att de inte har någon del i den klimatkris som orsakats av andras produktion och förbränning av fossil olja, kol eller naturgas. Nordiskt skogsbruk drabbas extra hårt eftersom träden växer långsamt, vilket gör 30-årsgränsen omöjlig att klara." / Svebio
  Läs mer
 • Svebio: "DN ger bara halva sanningen"

  Etiketter: Bioenergi
  Dagens Nyheter glömmer att redovisa viktiga delar av den totala koldioxidbalansen när man den 15 april tar upp frågan om biogena koldioxidutsläpp i sin granskning av den svenska bioenergianvändningen. Man jämför med ekonomi och skriver att det är viktigt att redovisa både debet och kredit, men tidningen ”glömmer” att redovisa upptagen av koldioxid, skrivr Svebio i ett pressmeddelande. / Svebio
  Läs mer
 • Roger Blom och Magnus Ahlsten är mottagare av Jan Häckners bioenergipris: 10.000 SEK vardera

  Etiketter: Bioenergi
  Roger Blom, vd för Ernsts Express och Magnus Ahlsten, grundare och ordförande i Brogas, tog emot priset i form av ett stipendium på vardera 10 000 kr i samband med Svebios årsmöte 14 april 2021. Ernsts Express - med 80 tunga lastbilar och med basen i Avesta - uppnådde 70 procent reduktion av koldioxid redan år 2015 med förnybara drivmedel som RME, HVO, ED95 och el. Magnus Ahlsten är lantbrukare och bioenergientreprenör som bidraget till regional utveckling på Gotland genom att via företaget Brogas starta biogasproduktion för industri och till transporter på land och till sjöss. / Svebio
  Läs mer
 • "Missvisande bild av DN om bioenergi"

  Etiketter: Bioenergi
  Dagens Nyheters artikel om biobränslen från Estland innehåller många sakliga felaktigheter och ger sammantaget en missvisande bild av biobränslenas roll i energiförsörjningen. Det säger Gustav Melin, VD i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, i en kommentar: "Estland har, precis som Sverige, ett överskott av inbindning av koldioxid i sina skogar, och biobränslen från Estland har därför ingen negativ klimatpåverkan. Tvärtom, de möjliggör en fortsatt klimatneutral ersättning av fossila bränslen och därmed minskade utsläpp av fossil koldioxid." / Svebio
  Läs mer
 • Brevskrivare mot bioenergi: "Är de som skriver verkligen experter?"

  Etiketter: Bioenergi
  I en tid där allt färre skriver brev ägnar sig olika konstellationer åt att skriva brev till politiska ledare för att få stopp på eller begränsa användningen av biobränslen. En del av breven är normal kampanjverksamhet från miljöorganisationer. Andra brev är ”forskarupprop”, som vi, underförstått, bör ge större tyngd. Men hur förhåller det sig? Är de som skriver under breven verkligen experter på det de framför till politikerna? Kjell Andersson, Svebios näringspolitiske chef, diskuterar detta i sin blogg. / Svebio
  Läs mer
 • Biodrivmedel – avgörande för att nå klimatmålen

  Etiketter: Bioenergi
  Klimatmålen är en av vår tids stora utmaningar och drivmedelsbranschen har tagit fram en färdplan för att bidra till en hållbar transportsektor, med hjälp av bland annat biodrivmedel. För att vi i Sverige ska slippa tanka fossila drivmedel efter 2030, för de över fem miljoner fordonen som finns då, behöver politiken ta ett helhetsgrepp om hållbar mobilitet, skriver Gustav Melin, vd Svebio, Johan G Andersson, vd Drivkraft Sverige, Jakob Lagercrantz, vd 2030-sekretariatet, i Södermanlands Nyheter: "Tillsätt en kommission alternativt strategi för förnybara drivmedel, i likhet med elektrifieringskommissionen." / Södermanlands Nyheter
  Läs mer

Sidor