Sveaskog

 • Större artrikedom i framtidens skogar

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Det är en dyster bild av skogen och skogsbruket som målas upp i debatten senaste tiden. Tre representanter för Sveaskog bland dem företagets Skogschef ger en betydligt ljusare bild och ser framför sig produktionsskogar med framtida höga naturvärden.
  Läs mer
 • Ekoparker med äkta skog

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  – Du kan gå runt i två månader i en ekopark utan att passera brukad skog, säger Stefan Bleckert, naturvårdschef vid Sveaskog. / gp.se
  Läs mer
 • Fyra år efter dödolyckan - nu åtalas vd:n

  Etiketter: Skog
  Det blir alltså ett rättsligt efterspel för den svåra olyckan en höstmorgon år 2008 då en 19-årig yngling och en 60-årig man drunknade sedan deras arbetsbåt kapsejsat vid färd från Ridön till Fullerö brygga. Ännu en 19-årig yngling samt en 22-årig ung man överlevde olyckan. Samtliga var anställda av det västsvenska företaget som fått i uppdrag av Sveaskog att sköta skogsarbete på Ridön. De tre yngre var anställda vid företaget, 60-åringen följde med för att laga mat, njuta av naturen samt hjälpa till med skötseln av en arbetsmaskin. / VLT
  Läs mer
 • Framtiden ser ljus ut - Sveaskog ger sin syn på hållbart skogsbruk

  Etiketter: Skog
  Debatten om huruvida svenskt skogsbruk är hållbart eller inte har intensifieras de senaste veckorna, bland annat i artikelserien, ”Skogen vi ärvde”, i Dagens nyheter. Sveaskog har dock en annan bild. Vi menar att framtiden är ljus – där morgondagens skogar uppvisar höga naturvärden och en större artrikedom. / Sveaskog
  Läs mer
 • Minskad avverkning efter VF-artikel

  Etiketter: Skog
  Efter att VF uppmärksammade en planerad avverkning i tätortsnära skog vid Björkvallen i Kristinehamn ger Sveaskog med sig. Skogsstyrelsen fick undantag av ett område som ansågs ha höga sociala värden. / Värmlands Folkblad
  Läs mer
 • Sveaskog vill att Skogsstyrelsen ändrar i skogsvårdslagen

  Etiketter: Skog
  Sveaskog vill att skogsstyrelsen ser över logiken i skogsvårdslagens föreskrifter om lägsta ålder för föryngringsavverkning - LÅF. Sveaskog menar att denna lagstiftning är en kvarleva från en tid när skogsbruket såg annorlunda ut. / Sveaskog
  Läs mer
 • Minskad försäljning för Sveaskog

  Etiketter: Skog
  Sveaskogs nettoomsättning uppgick till 1 666 MSEK (1 772), enligt delårsrapporten för första kvartalet 2012. Minskningen i förhållande till föregående år beror på fem procent lägre försäljningspriser, men också på en något lägre försäljningsvolym, meddelar Sveaskog. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Beslut på årsstämman: 4 473 miljoner kronor i utdelning från Sveaskog

  Etiketter: Skog
  Sveaskogs årsstämma beslutade idag att fastställa utdelningen till 4 473 miljoner kronor för år 2011. Till ordförande i styrelsen omvaldes Göran Persson och till ledamöter omvaldes Eva Färnstrand, Thomas Hahn, Carina Håkansson, Birgitta Johansson-Hedberg, Anna-Stina Nordmark-Nilsson och Mats G Ringesten. Johan Hallberg nyvaldes som representant från Finansdepartementet. / Sveaskog
  Läs mer
 • Kalk i backen ger rik flora

  Etiketter: Skog
  Kontrasterna är många i Ekopark Forsmark – som snart invigs som Sveaskogs trettionde ekopark. Här finns en stor variation av naturtyper och en ovanligt rik biologisk mångfald – tack vare kalkrik mark. Granne med ekoparken blir slutförvaringen av svenskt kärnbränsle. / Sveaskog
  Läs mer
 • Väljer de bästa pappa- och mammaträden

  Etiketter: Skog
  Tack vare en omfattande satsning på bland annat snabbväxande träd har landets största skogsägare, statliga Sveaskog, kraftigt ökat tillväxten och värdet på skogen, och Sveaskog vill fortsätt att satsa. / SR P4 Kronoberg
  Läs mer

Sidor