Sveaskog

 • Sveaskog avstår skyddsavskjutning

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Sveaskog kommer ej att genomföra någon skyddsavskjutning i varken Norrbotten eller Västerbotten. Detta trots att Naturvårdsverket bifallit Sveaskogs överklagan gällande skyddsavskjutning av älg i Bodens kommun, Norrbotten. / Sveaskog
  Läs mer
 • Sveaskog ger tre månaders hyresfritt till sina turistentreprenörer

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Coronasituationen drabbar turist- och besöksnäring mycket hårt. För att underlätta för turistentreprenörer på Sveaskogs marker kommer de entreprenörer som hyr byggnader av Sveaskog få tre månader hyresfritt. / Sveaskog
  Läs mer
 • Sveaskog avyttrar 10 400 hektar skogsfastigheter

  Etiketter: Skog
  Sveaskog avyttrar totalt 10 400 hektar fördelat på drygt 20 skogsfastigheter runt om i Sverige. Totalt försäljningsvärde beräknas uppgå till cirka 136 Mkr. Avyttringen ingår i Sveaskogs markförsäljningsprogram. / Sveaskog
  Läs mer
 • Länsstyrelsen avslår skyddsavskjutning på älg

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Länsstyrelsen i Västerbotten avslår Sveaskogs ansökan om skyddsavskjutning på älg i Lycksele kommun. Bakgrunden till behovet är omfattande och återkommande betesskador av älg inom vinterkoncentrationsområden. / Sveaskog
  Läs mer
 • Helene Samuelsson lämnar Sveaskog

  Etiketter: Skog
  Helene Samuelsson, chef stab Kommunikation och Public Affairs, slutar på Sveaskog. / Sveaskog
  Läs mer
 • Sveaskog ansöker om skyddsavskjutning i Västerbotten

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Sveaskog har ansökt om tillstånd hos Länsstyrelsen i Västerbotten om skyddsavskjutning på 50 älgar inom Lycksele kommun. Bakgrunden är omfattande och återkommande betesskador av älg inom vinterkoncentrationsområden. / Sveaskog
  Läs mer
 • Ekopark Halle-Hunneberg drabbad av stormen

  Etiketter: Stormfällning
  Stormen Ciara slog till mot Sverige under söndagen. Värst drabbades västra Götaland, Halland, Skåne, Öland och Gotland med vindar uppemot 30 meter per sekund. På Sveaskogs mark har Ekopark Halle-Hunneberg påverkats mest. / Sveaskog
  Läs mer
 • Länsstyrelsen avslår skyddsjakt på älg – försvårar uppfyllande av skogsvårdslagen

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Länsstyrelsen i Norrbotten har avslagit Sveaskogs ansökan om skyddsjakt på älg. Omfattande och återkommande betesskador av älgar vintertid innebär att företaget inte kan uppfylla vare sig skogsvårdslagen eller egna skötselmål i de aktuella områdena. / Sveaskog
  Läs mer
 • Toppresultat för Sveaskogs hänsynsinventering

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsens årliga inventering av naturvårdshänsyn visar att Sveaskog når 98 procent utan stor miljöpåverkan i samband med avverkningar. Det är en tangering av resultatet året innan, och det bästa resultatet sedan mätningarna startade 2013. / Sveaskog
  Läs mer
 • Alfrida öppnade för nya affärsmöjligheter

  Etiketter: Stormfällning
  Det har gått ett drygt år sedan stormen Alfrida drog fram över Norduppland och Roslagen. Som en konsekvens av ovädret finns nu en permanent logistiklösning för export av virke från Mellansverige österut. - Det är nog så att det är ur kris som kreativitet föds, säger Roger B Johansson, marknadschef, MO Syd. / Sveaskog
  Läs mer

Sidor