Sveaskog

 • 140 skogsegendomar till salu under 2012

  Etiketter: Skog
  Lördagen den 25 februari startar Sveaskog årets försäljning av skogsegendomar. Under 2012 planerar Sveaskog att sälja 22 000 hektar, främst i norra och mellersta Norrland. / Sveaskog
  Läs mer
 • Persson dyster om skogskonjunktur

  Etiketter: Skog
  Förre statsministern Göran Persson, i dag styrelseordförande i statliga Sveaskog, varnar för att skuldkrisen i Europa kan bli långvarig och få stora konsekvenser för den svenska skogsnäringen. / SvD
  Läs mer
 • Jobb försvinner när Sveaskog drar ned

  Sveaskog ändrar sin organisation. Det drabbar Östersundskontoret där folk kommer få sluta sina jobb. – Vi har inte så mycket mark i närheten av Östersund, det är en anledning, säger Sveaskogs informationschef Linda Andersson. / Länstidningen
  Läs mer
 • Sveaskog ger sig om avverkning

  Etiketter: Skog
  En omtvistad avverkning som Sveaskog planerat i Byvalla i södra Dalarna har nu fått en lösning. Sveaskog byter till sig skog och skyddar det avverkningsanmälda beståndet. / Skogsland
  Läs mer
 • Sveaskog levererade 3 TWh biobränsle år 2011

  Etiketter: Bioenergi
  År 2011 blev det 15:e året i rad som Sveaskog ökade sin biobränsleaffär och för första gången levererade man mer än 3 TWh förnyelsebar energi under ett år. Biobränsleaffären uppgick år 2011 till 650 miljoner kronor. / Sveaskog
  Läs mer
 • Älgen skadar tillväxten i skogen

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Älgskador ger kraftigt minskad tillväxt. För Sveaskog riskerar tillväxtförlusten att bli 20 procent med det betestryck som man har i dag på sina tallmarker. / Skogsland
  Läs mer
 • Bokslutskommuniké 2011: Lägre resultat för Sveaskog

  Etiketter: Skog
  Sveaskogs nettoomsättning för 2011 uppgift till 6 724 MSEK (6 951). Minskningen beror i allt väsentligt på lägre försäljningsvolymer. Även priserna har sjunkit och varit genomsnittligt lägre än föregående år. Sveaskogs operativa rörelseresultat under 2011 uppgick till 1 085 MSEK (1 280). / Sveaskog
  Läs mer
 • Ny organisation ska stärka kundfokus

  Etiketter: Skog
  Sveaskog inför under det första kvartalet år 2012 en ny organisation där affärsverksamheten fördelas på tre geografiska marknadsområden och ett affärsområde. Ett mål är att stärka kundfokus och utveckla kundsamverkan. En ny koncernledning träder ikraft den 19 januari. /Sveaskog
  Läs mer

Sidor