Sveaskog

 • Sex kortfilmer om skog ska nyansera bilden av svenskt skogsbruk

  Etiketter: Skog
  "Skogsbruk, på ren svenska" – så heter en serie korta animerade filmer som ska ge grundläggande fakta om svenskt skogsbruk, miljöpåverkan och klimatnytta. Sveaskog har tillsammans med fem kundföretag tagit fram innehållet. / Sveaskog
  Läs mer
 • Sveaskog tar täten i satsning på sänkta fordonsutsläpp

  Etiketter: Skog
  Sveaskog genomför just nu en stor expansion av användningen av miljöbränslet Biomax för sina tyngre transporter. Under 2014 lade Sveaskog nära fyra miljoner kronor på inköp av Biomax, och nu expanderas användningen ytterligare. Tack vare denna investering uppfylls sannolikt Sveaskogs drivmedelsmål för 2015. Leverantören av Biomax är OKQ8. / Sveaskog
  Läs mer
 • Delårsrapport Q1 2015: Förbättrat operativt rörelseresultat

  Etiketter: Skog
  Sveaskogs operativa rörelseresultat ökade med 11 % till 420 MSEK (377). Resultatförbättringen beror främst på en återföring av mervärdesskatt med 36 MSEK vilket har minskat kostnaderna i kvartalet. / Sveaskog
  Läs mer
 • Göran Persson och Maria Hedblom invigningstalar på Skogsnolia

  Etiketter: Skog
  Årets invigningstalare har stor tyngd inom skogsbranschen. Göran Persson, styrelseordförande i Sveriges största skogsbolag och tidigare statsminister samt Maria Hedblom, vd för Skogstekniska klustret. / Nolia
  Läs mer
 • Sveaskog förbättrade resultatet

  Etiketter: Skog
  Sveaskog ökade sitt operativa rörelseresultat med 11 procent under årets första kvartal. – Virkespriserna under det första kvartalet ökade med en procent. Sågverkens produktionstakt har varit hög och lagren har ökat för sågade trävaror, säger Sveaskogs vd Per-Olof Wedin i en kommentar./ ATL
  Läs mer
 • Nytt odlingssystem förenklar och förbättrar

  Etiketter: Skog
  Nu påbörjar Svenska Skogsplantor odlingen i ett helt nytt odlingssystem, Svepot Air 115. Plantorna kommer att klassas som extra stor täckrot, det vill säga det är täckrotsplantor som i de flesta fall kan ersätta barrot eller TePlus. Svepot Air 115 beräknas vara tillgängligt från och med våren 2016. / Sveaskog
  Läs mer
 • Sveaskog kritiserar miljökvalitetsmålet Levande skogar

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Som M&U tidigare rapporterat ser Naturvårdsverket en positiv utveckling i miljön för endast 4 av 16 miljömål. En som har tröttnat på det negativa budskapet om ständiga misslyckanden är Herman Sundqvist, skogschef på statliga Sveaskog. – Att ständigt slås i huvudet med att vi inte når målet och att man inte ens kan säga om arbetet går åt rätt håll, det gör att motivationen minskar, säger han. Herman Sundqvists huvudsakliga invändning är att målen är kvalitativa och inte har översatts till mätbara delmål. / Miljö & Utvcekling
  Läs mer
 • Akutinsatser för att locka unga

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Allt färre ungdomar vill ha skogen som arbetsplats. Skogsnäringen tar problemet på allvar och startar upp en stor kampanj för att få bukt med problemet. "Grönt är det nya svarta" är namnet på den kampanj som Sveaskog tillsammans med Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, Lantbrukarnas riksförbund gemensamt bekostar. / Norrbottenskuriren
  Läs mer
 • Sveaskogs styrelse föreslår 800 MSEK i utdelning

  Etiketter: Skog
  Sveaskog, som ägs av svenska staten, ökade sitt operativa rörelseresultat med 28 procent till 1 254 MSEK (978) under 2014. Resultatförbättringen berodde på högre leveransvolymer från egen skog och högre virkespriser. Periodens resultat ökade med 15 procent till 1 691 MSEK (1 475). / Sveaskog
  Läs mer
 • Sveaskogs vd Per-Olof Wedin blir ny ordförande i Eustafor

  Etiketter: Skog
  Sveaskogs vd Per-Olof Wedin har valts till ny ordförande i Eustafor. Eustafor är det europeiska statsskogsbrukets intresseorganisation som tillsammans äger närmare en tredjedel av all skogsmark i Europa, motsvarande 30 miljoner hektar. / Sveaskog
  Läs mer

Sidor