Sveaskog

 • Skogen ger grön bensin

  Etiketter: Bioenergi, Skog
  Grön bensin i stora volymer gjord av cellulosa från skogsrester. Det vill de tre företagen Preem, Sekab och Sveaskog satsa på. De inleder nu ett samarbetsprojekt tillsammans med ett franskt bolag för att utvärdera möjligheterna till storskalig tillverkning./ DN.se
  Läs mer
 • Sveaskogs avverkningslag ställer om till förnybart

  Etiketter: Skog
  Sveaskogs avverkningslag i södra Sverige har gått över till att köra alla sina maskiner på det förnybara biodrivmedlet Bio HVO. Övergången från fossila till förnybara drivmedel innebär att koldioxidutsläppen minskar med omkring 90 procent.
  Läs mer
 • Är du skogsägare och ska deklarera?

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Sveaskog har tagit fram en deklarationsbilaga med tips för dig. Ladda ner den här. / Sveaskog
  Läs mer
 • Herman Sundqvist ny generaldirektör för Skogsstyrelsen

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Regeringen har idag utnämnt Herman Sundqvist till generaldirektör och chef för Skogsstyrelsen. Han kommer närmast från Sveaskog där han varit skogschef. Herman Sundqvist tillträder som generaldirektör den 25 februari 2016. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Praktikplatser ska bryta utanförskap

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling, Skog
  Under 2016 kommer Sveaskog ta emot 50 praktikanter, antingen inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsprogram eller som står till arbetsmarknadens förfogande som arbetssökande. / Sveaskog
  Läs mer
 • Skogen på recept

  Etiketter: Forskning & utbildning, Friluftsliv & jakt, Skog
  Sedan hösten 2015 finns en kommitté vid Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, med fokus att identifiera affärsmöjligheter kring ekosystemtjänster. Sveaskog är representerat i kommittén genom forsknings- och utvecklingschefen Ann-Britt Edfast som är ordförande och affärsutvecklare Jessica Nordin som är ledamot. / Sveaskog
  Läs mer
 • Forskarna säger att hänsynen fungerar

  Etiketter: Skog
  Formuleringen inte min från början, den är ett direkt citat från forskarnas eget pressmeddelande. I mer än 20 år har olika typer av generell hänsyn lämnat på hyggena. Dels för att fungera som ”livbåtar” över den för många arter kritiska hyggesfasen, dels för att bidra till en mer variationsrik uppväxande skog med åldersspridning, skiktning, död ved och gamla grova träd. Forskarnas slutsats att ”även små hänsynsytor fyller en viktig funktion genom att de förser skogen med död ved och solbelysta trädstammar.” / Herman Sundqvist, Skogschef, Sveaskog
  Läs mer
 • Inger Thorén Emilsson ny chef för stab HR- och Kommunikation på Sveaskog

  Etiketter: Skog
  Inger Thorén Emilsson har utsetts till ny chef för HR och Kommunikation i Sveaskog. Hon tillträder tjänsten den 1 februari. / Sveaskog
  Läs mer
 • 60 miljoner ton mindre koldioxid per år genom skogsbruket

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Bengt Ek, vd, Föreningen Skogen berättar om skogens kolbindning
  - En kubikmeter skog binder drygt ett ton koldioxid per år. Den svenska skogen växer totalt med 110 miljoner kubikmeter varje år. Det innebär att den binder upp emot 140 miljoner ton koldioxid. Det är dubbelt så mycket som de svenska utsläppen totalt av koldioxid. Det svenska skogsbruket minskar mängden koldioxid i atmosfären med 60 miljoner ton per år, sa vd Bengt Ek, Föreningen Skogen, på ett frukostmöte för riksdagsledamöter. Hans Winsa, forskningsledare på Sveaskog, menade att storleken på skogens koldioxidupptagning och tillväxt bestäms i huvudsak av mängden barr och blad, som kan ta upp koldioxid och ta emot solljuset. Med hjälp av skogsskötselåtgärder kan barrmängden ökas, vilket i sin tur resulterar i ökad trädtillväxt. Ett exempel på åtgärd är gödsling.
  Läs mer
 • Sveaskog klarar 93 procent av kultur- och fornlämningar i skogsbruket

  Etiketter: Skog
  En omfattande inventering visar att Sveaskog tar stor hänsyn till kultur- och fornlämningar i sitt skogsbruk. 93 procent av alla kultur- och fornlämningar klaras utan stor miljöpåverkan efter avverkning och markberedning. / Sveaskog
  Läs mer

Sidor