Sveaskog

 • Hållbarhet genomsyrar Sveaskogs verksamhet

  Etiketter: Skog
  I Sveaskog brukar vi våra skogar så att dess klimatnytta, biologiska mångfald, sociala och ekonomiska värden bibehålls och förstärks. Men vad innebär hållbarhetsmålen och hur jobbar vi för att uppnå dem? Hållbarhetschef Lena Sammeli-Johansson arbetar med att koordinera och utveckla hållbarhetsfrågorna i företaget.​​​ / Sveaskog
  Läs mer
 • Ökad andel tallplantering minskade viltbetesskadorna

  Etiketter: Friluftsliv & jakt, Skog
  Sveaskog är en av de skogsägare som medverkat i projektet Mera tall i södra Sverige. I ett 65 000 hektar stort försöksområde i Kronobergs län har skogsägarna planterat tall istället för gran, i syfte att sprida riskerna för betesskador samt nå en bättre tillväxt. Rapporten av försöket, som pågått under åren 2011 – 2015, visar att viltbetesskadorna gått ner, skriver Sveaskog i ett pressmeddelande./ Sveaskog
  Läs mer
 • Biobränsle är hett igen

  Etiketter: Bioenergi
  Tack vare skogsindustrins utveckling och marknadens ökande intresse för skogsbaserade produkter står biobränslet inför en comeback. /Sveaskog
  Läs mer
 • ”Ekoparkerna är omfattande naturvårdssatsningar”

  Etiketter: Skog
  Sveaskogs ekoparker var idag, den 18 december, föremål för en granskning av Sveriges Radios program Kaliber. I programmet framförs kritik bland annat mot att äldre skog avverkas i ekoparkerna. / Sveaskog
  Läs mer
 • "Skogsbruk och naturturism går alldeles utmärkt att förena"

  Etiketter: Friluftsliv & jakt, Skog
  DEBATT. Skogsbruket är inget hinder för naturturismens utveckling, utan avsaknaden av turistföretag i den svenska skogen. Det skriver Viveka Beckeman och Ola Söderdahl på Sveaskog. / Altinget
  Läs mer
 • Sveaskog: Rätt att avverka på Brännvinsberget

  Etiketter: Skog
  Sveaskogs skogsbruk på Brännvinsberget, Rättviks kommun, har kritiserats av ideell naturvård som även lämnat in officiella klagomål till bolagets FSC-revisor. Nu har frågan utretts och revisorn är enig med Sveaskog: Det finns inga hinder för avverkning. Sveaskog har agerat i enighet med de lagar och förordningar som finns. / Sveaskog
  Läs mer
 • Sveaskog ger ut ytterligare en grön obligation på en miljard kronor

  Etiketter: Skog
  Sveaskog har bedömts uppfylla det internationella regelverket för ”Gröna Obligationer” av DNV GL och emitterar nu sin andra gröna obligation på en miljard kronor. Intresset var stort och obligationen placerades hos 22 investerare. / Sveaskog
  Läs mer
 • Vad händer på sågen?

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Rolfs såg ägs av Setra - en av Sveriges mest betydande träförädlare. Staten är största aktieägaren genom Sveaskog. Statens engagemang i länets sågverksindustri är en dyster historia. Den kantas av nedläggningar - Törefors, Båtskärsnäs, Karlsborgssågen, Lövholmen och senast Seskarösågen. Ska mer tillfogas? / Norrbottenskuriren
  Läs mer
 • Sveaskog ger bättre betalt för skogsråvaran

  Etiketter: Skog
  Efterfrågan på skogsråvara är stor. För att säkra leveranserna till våra kunder höjer vi nu priset med 25 kronor per kubikmeter för både barr- och granmassaved. / Sveaskog
  Läs mer
 • Skogsbruket och naturturismen skapar en levande landsbygd

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  I ett alltmer urbaniserat Sverige behövs näringar som kan bidra till en levande landsbygd. Skogsbruket och naturturismen är två sådana och hur dessa kan samverka samt hur Sverige kan växa ytterligare som besöksmål för internationell turism var viktiga frågor på seminariet ”Naturturismens framtid i Sverige” den 4 september i Mörrum, Karlshamn. / Sveaskog
  Läs mer

Sidor