Sveaskog

 • Kalk i backen ger rik flora

  Etiketter: Skog
  Kontrasterna är många i Ekopark Forsmark – som snart invigs som Sveaskogs trettionde ekopark. Här finns en stor variation av naturtyper och en ovanligt rik biologisk mångfald – tack vare kalkrik mark. Granne med ekoparken blir slutförvaringen av svenskt kärnbränsle. / Sveaskog
  Läs mer
 • Väljer de bästa pappa- och mammaträden

  Etiketter: Skog
  Tack vare en omfattande satsning på bland annat snabbväxande träd har landets största skogsägare, statliga Sveaskog, kraftigt ökat tillväxten och värdet på skogen, och Sveaskog vill fortsätt att satsa. / SR P4 Kronoberg
  Läs mer
 • ”Sveaskog kör över riksdagsbeslut”

  Etiketter: Skog
  Sveaskog kritiseras för att bolaget öppnar för vem som helst att köpa skog. Inte minst ifrågasätts att utländska medborgare får köpa skogsmark i Sverige. / Papernet
  Läs mer
 • Sveaskogs årsredovisning för 2011 är klar

  Etiketter: Skog
  Sveaskogs årsredovisning för 2011 inklusive hållbarhetsredovisning är klar och finns nu tillgänglig på Sveaskogs hemsida. / Sveaskog
  Läs mer
 • Sveaskog delar ut 4 473 MSEK

  Etiketter: Skog
  Sveaskogs styrelse föreslår till årsstämman i april 2012 att Sveaskog för 2011 delar ut 4 473 miljoner kronor till ägaren. - Sveaskog är ett välskött företag med en stark finansiell ställning. Till årsstämman 2012 föreslår styrelsen en utdelning om drygt 4,4 miljarder kronor. Det är den största utdelningen under företagets historia och ett sätt att anpassa kapitalstrukturen till företagets ekonomiska mål, säger Sveaskogs styrelseordförande Göran Persson. / Sveaskog
  Läs mer
 • Skogsbolag satsar hellre på Inlandsbanan än Norrbottniabanan

  Etiketter: Skog
  - Vi omsätter 10 miljoner kubikmeter, varav 4 miljoner transporteras via järnväg i dag. Men vi ser en stor utvecklingspotential om vi får en satsning på Inlandsbanan, och matarleder som Tvärbanan, till kusten. Det är viktigt att satsa på befintlig infrastruktur innan man bygger ny, sa Jörgen Bendz, SCA. - "Handelsplatsen Inlandsbanan måste utvecklas. Det handlar inte bara om att köra ut varor utan även att köra in..." sa Sveaskogs informationschef Linda Andersson. / Presskontakt.se
  Läs mer
 • Sveaskogs marknadschef Patric Selin slutar

  Etiketter: Skog
  Patric Selin slutar sin anställning som marknadschef i Sveaskog den 31 mars 2012. Han har under sin tid i företaget format en stark marknadsgrupp och även varit delaktig i utvecklingen av Sveaskogs nya organisation som sjösätts den 1 april. / Sveaskog
  Läs mer
 • Sveaskog registrerar 4 000 nya nyckelbiotoper

  Etiketter: Skog
  Sveaskog har genom nya inventeringar kunnat identifiera ytterligare 4 000 nyckelbiotoper på sin mark. Fältbesöken har gjorts på hundratusentals hektar. Nyckelbiotoperna är levererade till Skogsstyrelsen, som inom några veckor kommer att publicera dem i sin databas Skogens Pärlor. / Sveaskog
  Läs mer
 • Gammelskogen räddad från avverkning

  Etiketter: Skog
  I går fattade Avesta kommun det formella beslutet att byta mark med Sveaskog så att gammelskogen i Byvalla räddas från avverkning. Bybornas kamp för att få behålla sin kära skogsmiljö har därmed krönts med framgång. / SR Dalanytt
  Läs mer
 • 140 skogsegendomar till salu under 2012

  Etiketter: Skog
  Lördagen den 25 februari startar Sveaskog årets försäljning av skogsegendomar. Under 2012 planerar Sveaskog att sälja 22 000 hektar, främst i norra och mellersta Norrland. / Sveaskog
  Läs mer

Sidor